Bliv medlem hos Energy Cluster Denmark i dag

Energy Cluster Denmark er klyngeorganisation for hele den danske energisektor. Vi er det neutrale mødested for 400 medlemmer, som vi hjælper med fundraising, ansøgning og procesledelse.

Hos os forenes store virksomheder, SMV’er, startups og videnvirksomheder i jagten på ny innovation. Vi arbejder kun med løsninger, som er efterspurgt af industrien eller den offentlige sektor. I vores innovationsprojekter ser man ofte kunder og underleverandører arbejde sammen med universiteter om ny innovation, eller man ser konkurrenter indgå i partnerskaber, som er gensidigt udviklende. Et medlemskab i Energy Cluster Denmark er din adgang til at være med til at forme morgendagens løsninger.

Medlemsfordele

  • Få hjælp til funding af egne innovationsprojekter og mulighed for at deltage i andre virksomheders innovationsprojekter
  • Matchmaking og samarbejde med relevante virksomheder, universiteter og strategiske partnere i Danmark og udlandet
  • Få adgang til en samlet projektportefølje på mere end 800 mio. kr. øremærket innovation
  • Få hjælp til fundraising og ansøgninger målrettet danske og europæiske innovationspuljer
  • Udbyg dit netværk og få ny viden gennem faglige events, netværksmøder og meget andet – fysisk og online
  • Opnå større synlighed for en relevant målgruppe gennem profilering i vores nyhedsmail
  • Få adgang til forskningsbaseret viden, der kan anvendes i din virksomhed

Læs mere om medlemsbetingelser og priser.