Danmarks integrerede Energisystem – Er organisationen parat til fremtiden?

17. januar 2023

På vej mod det fossil-frie energisystem skal medarbejderne i energisektoren og hos energimyndighederne i langt højere grad kommunikere på tværs af forsyningsområder og fag-områder.

Når der arbejdes med strategisk energiplanlægning og energiregnskaber er det vigtigt at have indsigt i vort nuværende system samt at høre eksperternes forventninger til fremtiden.

I det fossile energisystem kan vi lagre energien og bruge den, når vi hver især har behovet. I det fossil-frie energisystem skal vi samarbejde om at udnytte en fluktuerende vedvarende energi fra sol og vind. Det kræver viden om produktionsmulighederne, de andre forsynings- og forbrugsområder samt de andre fagområder.

Overblikket over energisystemet har tidligere været forbeholdt få eksperter, der har lavet analyser af udviklingen af energisystemet. De har kommunikeret med teknologiudviklere, der har udviklet de nye teknologier og med få beslutningstagere, der har besluttet udbygningerne.

I fremtidens intelligente og fossil-frie energisystem er der mange flere, der skal deltage i processen. Dette kræver en omfattende efteruddannelse af energimedarbejderne.

Yderligere information:

Tid: Kurset starter d. 22 maj – 2023, og slutter d.23 maj – 2023.

  • Bemærk at undervisningen om mandagen fortsætter til kl. ca. 22.

Lokation: Energy and Climate Academy, Fredericia.

Sprog: Kurset vil foregå op dansk.

Pris: Særpris for medlemmer af Energy Cluster Denmark.

Læs mere om kurset og tilmeldingen her.