De norske Q-Meierier udvider med et anlæg fra Innoterm

10. december 2020

et store, norske mejeri, Q-Meierierne, er i rivende vækst. Mejeriet er en del af Kavli-koncernen, der har aktiviteter i det meste af Nordeuropa, og det har styrket sin positive udvikling og sin position på det norske marked med innovation og en indgående forståelse af kundernes behov. Med det nye anlæg til fabrikken i Jæren vil mejeriet sikre, at det kan efterkomme markedets stigende efterspørgsel, samtidig med at der er plads til nyudviklinger.

Innoterm har designet, leveret og idriftsat forsyningsanlægget, der sikrer køling og al vandtilførsel til mejeriet. I mejerier er det særligt vigtigt, at vandtemperaturerne i samtlige processer er korrekte, og anlægget fra Innoterm sikrer et gnidningsfrit flow og optimale procestemperaturer.

Som noget ganske særligt arbejder anlægget fra Innoterm med hele tre temperatursæt:

-7°C

+65°C

+102°C

Innoterm har siden starten i 2004 været en af Danmarks førende leverandører af køleanlæg til bl.a. mejerier og slagterier. Siden starten er også varmepumpeteknologi nu også kommet med i porteføljen af ydelser, og Innoterm har de seneste år leveret store energibesparende varmepumpeanlæg til mange danske fjernvarmeforsyninger.

Anlægget til Q-Meieriernes produktion i Jæren tæt på Stavanger forventes taget i drift i 2021