Er organisationen parat til fremtidens energisystem? – Danmarks Integrerede Energisystem

4. november 2022

Formål

Som deltager får du et unikt kendskab til det danske energisystems opbygning, funktioner og sammenhæng og et værdifuldt indblik i scenarier for fremtiden på energiområdet.

Baggrund

Vi er på vej mod det fossilt-frie energisystem og det betyder, at energibranchen og energimyndighederne i langt højere grad skal kommunikere på tværs af forsynings- og fagområder.

I det fossile energisystem kan vi lagre energien og bruge den, når vi hver især har behovet. I det fossilt-frie energisystem er lagring af energi stadig en udfordring. Derfor skal vi samarbejde om at udnytte den vedvarende energi fra sol og vind, mens den produceres.

Det kræver viden om produktionsmuligheder, andre forsynings- og forbrugsområder og en række andre fagområder.

Overblikket over energisystemet har tidligere været forbeholdt få eksperter, der har kommunikeret med udviklere om de nye teknologier og med få beslutningstagere om udbygninger og investeringer. Fremtidens intelligente og fossilt-frie energisystem har brug for mange flere til at udvikle og træffe beslutninger. Det kræver omfattende efteruddannelse af energimedarbejderne, og at medarbejderne i teknologivirksomhederne forstår, hvordan energisystemet er skruet sammen.

Beskrivelse

På kurset får du det overblik, som reducerer den nuværende barriere for at tænke på tværs af energiområderne. Du får viden om, hvordan det samlede energisystem virker og de vigtigste mekanismer, der styrer udviklingen og driften af systemet – en struktur, som efterfølgende dagligt kan bruges til at øge forståelsen af energisystemet. som efterfølgende dagligt kan bruges til at øge forståelsen af energisystemet.

Deltagere

Kurset er for ledere og medarbejdere i energisekto- ren og hos energimyndighederne, der ønsker at få et overblik over energisystemet og energisektoren:

 • Ny-ansatte ledere og medarbejdere, der ønsker en introduktion til energisektoren
 • Ledere og medarbejdere, der har arbejdet med specifikke problemstillinger, og som ønsker at få et overblik
 • Medarbejdere, der arbejder med udviklingen af en bestemt teknologi til energisystemet, der ønsker at forstå samspillet i systemet

Kurset henvender sig til alle faggrupper:

 • Økonomer
 • Jurister
 • Ingeniører
 • Teknikere
 • Administrative medarbejdere

Kurset kræver ikke forhåndsviden om energisyste- met, men det forudsætter, at du er åben for at lære nyt, og nysgerrig efter at forstå tekniske og økono- miske problemstillinger.

Indhold

På kurset introduceres:

 • Deltagerne får en tur i scenariorummet, der går fra 1900, hvor de første energisystemer blev etableret på basis at kul og olie – til 2050, hvor vi i Danmark har et fossilt-frit energisystem.
 • Indblik i energilovene samt de politiske processer, der fører frem til nye energilove samt ændringer af de eksisterende love.
 • Hvordan fungerer el- og naturgasmarkederne, og ce vigtigste aktører, der agerer i disse markeder.
 • Hvordan fungerer de vigtigste energiteknologier, og hvordan de sammensættes for at danne det samlede energisystem.
 • Energisystemets struktur fra udvinding af energien til energien omformes til energitjenester i form af varme, lys, køling, underholdningsapparater, mv. og hvordan de forskellige energiformer indgår i processen.
 • Hvor og hvordan findes de vigtigste data for energiproduktion, transport og forbrug og hvordan data løbende opdateres.

Tilmelding og informationer

Tidspunkt: Kurset starter d. 21. november kl. 10.00 og afsluttes d. 22. november kl. 16.00 Bemærk at der er aftenundervisning til kl. 22.00 d. 21. november.
Sted: København
Pris: Kr. 11.200 excl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning.