Esbjerg Havn får verdens første landstrømsanlæg på grøn brint

14. januar 2022

Esbjerg Havn har i det forgangne år indgået en aftale med den esbjergensiske teknologivirksomhed CS electric A/S om at levere verdens første brintløsning til shore power.

Esbjerg Havn har i forvejen CO2 neutral strøm og med det kommende nye landstrømsanlæg, bruges også overskudsenergi fra vindmøller, som konverteres fra grøn brint til strøm, som skibene i havnen kan modtage. Dermed er havnen med til at sætte ikke kun Esbjerg, som energimetropol, men hele Danmark på verdenskortet.

Hydrogen som fremtidens brændstof må nødvendigvis igennem en praktisk fase, og det er netop at kunne levere landstrøm til skibene med brændselscelleteknologi. Derfor er CS electric A/S og Esbjerg Havn i gang med verdens første system”, udtaler Dennis Jul Pedersen, Havnedirektør fra Esbjerg Havn.

Landstrømsanlægget bygges med blandt andet brændselsceller leveret af det canadisk ejede selskab Ballard. En brændselscelle er er en maskine, der ved en elektro-kemisk proces omdanner et brændstof, i dette tilfælde brint, til elektrisk energi, som skibene, der lægger til i Esbjerg Havn kan bruge. Efter engineering af anlægget, laver CS electric A/S en fuld funktionstest på Lillebæltsvej i Esbjerg N, hvor teknologivirksomheden har til huse. Når anlægget er testet, installeres det på Esbjerg Havn, hvilket forventelig bliver i tredje kvartal i 2022.

Det at kunne digitalisere hele forsyningskæden fra produktion af hydrogen til levering af strøm til skibene, er en del af at gøre Esbjerg Havn carbon neutral. Her er landstrøm fra brændselscellen en vigtig del, og projekter med CS electric A/S er epokegørende for den praktiske anvendelse af P2X”, siger Dennis Jul Pedersen, Havnedirektør fra Esbjerg Havn.

Også Søren Mathiasen, CEO i CS electric A/S, ser brintanlægget som banebrydende i arbejdet med at udvikle bæredygtige, fremtidssikrede og CO2 neutrale løsninger:

Vi har fokus på at udvikle effektive og bæredygtige løsninger, og særligt indenfor den maritime branche, hvor tempoet skal sættes op i forhold til den grønne omstilling, er vi klar med mange gode og CO2-reducerende løsninger. Derfor er vi også stolte over at være med til at skrive historie sammen med Esbjerg Havn, når vi senere på året installerer verdens første landstrømsanlæg på grøn brint.

Gert Andersen, Senior Sales Manager ved CS electric A/S, som har mere end 25 års erfaring med energioptimering, har været i tæt dialog med Esbjerg Havn de seneste år. Gert har opnået stor forståelse af havnens kunders behov og har derfor været omdrejningspunktet i udviklingen af løsningen til Esbjerg Havn. Han ser dog i høj grad også, at løsningen kan også bruges i andre brancher end den maritime. For eksempel kan det være en del af en fremtidig energiforsyning til eksempelvis datacentre.

Vi har mange års know-how med energirigtige og bæredygtige løsninger – både på land og vand. Her står vi med et konkret eksempel på, at vores ECOPAC® Converter løsning (landstrøm) bruges på en sådan måde, at dens mobilitet øges. Det betyder, at anlægget kan flyttes derhen, hvor der måtte være et behov. Det vil komme til at have en stor betydning i fremtiden – også på den korte bane”, siger Gert Andersen, Senior Sales Manager ved CS electric A/S.

Helt konkret består det kommende landstrømsanlæg af to eller tre containere, som placeres på havnen. Skibene som lægger til i havnen, kan så koble sig til anlægget og dermed få strøm, som er genereret af grøn brint og dermed 100 % CO2 neutral.

Om Esbjerg Havn:

Esbjerg Havn er Danmarks største havn ved Nordsøen. Esbjerg Havn er den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport, herunder særligt RoRo-transport (transport gods på trailere, der rulles af og på skibene).

Samtidig er Esbjerg Havn europæisk markedsleder, når det gælder håndtering og udskibning af vindmøller. Mere end fire femtedele af den nuværende havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn huser mere end 200 virksomheder, som tilsammen beskæftiger over 10.000 medarbejdere. Virksomhederne danner sammen en fuld forsyningskæde til offshore- og energiindustrien.

Om CS electric A/S:

CS electric A/S er en teknologivirksomhed, som udvikler, designer, producerer, installerer og servicerer løsninger indenfor el-, automation-, robot- og datateknologi. Fokus hos de knap 70 medarbejdere er altid på at finde netop den løsning, der giver mest værdi for kunderne i marine-, industri- og energibranchen, såvel på kort som på lang sigt. Særligt er CS electric A/S kendt for sine bæredygtige løsninger indenfor marine, herunder bl.a. ECOPAC®, ECOPAC® Converter samt ECOPAC® Reefer.

Kort sagt sikrer CS electric, at kunderne kan producere smartere, mere effektivt og mere bæredygtigt. Det har de gjort i mere end 45 år.

CS electric bygger verdens første landstrømsanlæg på grøn brint til Esbjerg Havn.