Har din virksomhed store og kostbare fysiske anlægsaktiver?

18. februar 2021

Flere og flere virksomheder med store anlægsaktiver implementerer ISO 55001:2014 standarden, som opstiller og specificerer kravene til et Asset Management System (AMS), for at styrke den systematiske tilgang til drift og vedligehold.

Det kræver, at du har et dybdegående kendskab til opbygning, implementering og certificering af et Asset Management System (AMS) samt fuld forståelse for standardens krav og sammenhæng med de øvrige ISO-standarder (ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001).

Derfor inviterer Bureau Veritas til et ISO 55001 Inspirationsseminar den 26. maj, hvor standardens formål, baggrund og indhold gennemgås trin for trin, og du bliver bekendt med begreber som Strategic Asset Management Plan og Asset Management Policy.