Nu er det endelig blevet tid til den ottende internationale konference om Smart Energy Systems

14. december 2021

Smart Energy System-konceptet er afgørende for omkostningseffektive 100 % vedvarende energisystemer. Konceptet omfatter fokus på energieffektivitet, slut-bruger besparelser og sektorintegration til at etablere fleksibilitet i energisystemet, høste synergier ved at bruge alle infrastrukturer, lavere energilagringsomkostninger samt udnytte varmekilder af lav værdi.

I modsætning til f.eks. smart grid-konceptet, som udelukkende fokuserer på el-sektoren, omfatter tilgangen til Smart Energy Systems hele energisystemet i identifikationen af egnede energiinfrastrukturdesigns og driftsstrategier. Udelukkende at fokusere på det intelligente elnet fører ofte til definitionen af transmissionslinjer, fleksible elbehov og lagring af elektricitet som det primære middel til at håndtere integrationen af svingende vedvarende energikilder. Disse foranstaltninger er imidlertid hverken særlig effektive eller omkostningseffektive i betragtning af vindkraft og lignende kilder. De mest effektive og billigste løsninger findes, når elsektoren kombineres med varme- og kølesektoren og/eller transportsektoren. Desuden kan kombinationen af el- og gasinfrastrukturer spille en vigtig rolle i udformningen af fremtidige vedvarende energisystemer, og elektrificeringen af opvarmning og transport – eventuelt gennem elektrobrændstoffer – kan spille en afgørende rolle med hensyn til at skabe fleksibilitet og sikre integration af vedvarende energi i alle sektorer.

I fremtidens energisystemer, kan energibesparelser og 4. generations fjernvarme kombineres, hvilket skaber betydelige fordele. Lavtemperatursfjernvarmekilder, vedvarende energikilder kombineret med varmebesparelser udgør en lovende vej i modsætning til individuelle varmeløsninger og energi+ bygninger i byområder. Elektrificering i kombination med fjernvarme er en meget vigtig drivkraft til at eliminere fossile brændstoffer. Kraftvarme, strøm til gas og strøm til væske sammen med energieffektivitet og 4. generations fjernvarme skaber et fleksibelt Smart Energy System. Disse ændringer i retning af integrerede intelligente energisystemer og 4. generation af fjernvarme kræver også institutionelle og organisatoriske ændringer, der tager fat på gennemførelsen af nye teknologier og sætter nye markeder i stand til at levere mulige løsninger på samfundet.

Vi inviterer forskere og eksperter fra industri og erhvervsliv til at bidrage til yderligere at øge kendskabet til intelligente energisystemer, 4. generation af fjernvarme, elektrobrændstoffer og energieffektivitet.

Formål og arrangører

Formålet med konferencen er at etablere et sted for præsentation og diskussion af videnskabelige resultater og industrielle erfaringer i forbindelse med emnet Smart Energy Systems baseret på vedvarende energi, 4th Generation Fjernvarme teknologi og systemer (4GDH), elektrificering af varme- og transportsektorer, elektrobrændstoffer og energieffektivitet. Denne ottende konference i serien cementerer den som et vigtigt mødested for præsentationer og debatter om emner, der er relevante for udvikling og implementering af Smart Energy Systems for at opfylde nationale og internationale mål. Konferencen er arrangeret af Aalborg Universitet og Energy Cluster Denmark.

Format

Igen i 2022 ser vi frem til at byde vores deltagere velkommen til en konference med mulighed for at deltage enten online eller personligt – denne gang i Aalborg. Via platformen har du adgang til at se alle optagede præsentationer; interagere skriftligt med oplægsholderne og nominere kandidater til prisen for bedste præsentation. Online konferenceplatformen vil være åben både før og efter konferencen i Aalborg.

Konferenceformænd

Professor Henrik Lund – Professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet – Professor Poul Alberg Østergaard, Aalborg Universitet – Hans Jørgen Brodersen – Energy Cluster Denmark.

Konferencegebyrer
  • Tidlig tilmelding (for oplægsholdere med godkendt indhold): 350 EUR (fremmøde i Aalborg) / 250 EUR (virtuelt fremmøde)
  • Normalt gebyr: 450 EUR (fremmøde i Aalborg) / 350 EUR (virtuelt fremmøde)
  • Tillægsgebyr for konferencemiddag (Aalborg): 100 EUR
Indsendelsesprocedure

Both scientific and industrial contributions to the conference are most welcome. To attend the conference as a presenter, you need to submit both an abstract and a recorded presentation. The abstract must be submitted by 28 March 2022.

Både videnskabelige og industrielle bidrag til konferencen er meget velkomne. For at deltage i konferencen som oplægsholder skal du indsende både et oplæg og en optaget præsentation. Oplægget skal indsendes senest den 28. marts 2022.

Den optagede præsentation skal udarbejdes i sommeren 2022. Når dit oplæg er accepteret til præsentation, vil du modtage flere oplysninger og retningslinjerne for optagelsen af din præsentation. Oplægget kan indsendes via www.smartenergysystems.eu fra den 15. december 2021 til den 28. marts 2022.

Priserne for de bedste præsentationer vil blive givet til et udvalgt antal oplægsholdere på konferencen.