SEMINAR: REGULATORISKE UDFORDRINGER VED POWER-TO-X

15. juli 2021

Omstillingen af energi-infrastrukturen i Danmark fra fossile til fornybare energikilder stiller enorme krav til industriens leverandører, infrastruktur-ejere samt myndigheder. En af de største udfordringer er tilvejebringelsen af fleksibilitet i energi-infrastrukturen til at kunne absorbere ujævne belastninger og lagre f.eks. vindenergi på en effektiv måde.

Power-to-X-teknologier ligger i toppen af de bedste bud på, hvordan energiformerne kan knyttes sammen i fremtiden og kan potentielt være springbrættet til et helt nyt energieventyr, som igen kan placere Danmark i samme forgangsposition i verden, som tilfældet har været med offshore-vind i de seneste år.

Sammen med Brintbranchen, GreenLab Skive og Brande Brint inviterer Poul Schmith til et seminar d. 1/9 2021 om, hvad der er brintbranchens primære regulatoriske udfordringer og tilhørende problemstillinger. GreenLab Skive og Brande Brint er en del af den ’’regulatoriske frizone’’ med deres Power-to-X-projekter. Brande Brint har produktion og lagring af brint ved alkalisk elektrolyse af el fra vindmøller, uafhængigt af elnettet (’’Island mode’’) og GreenLab Skrive har produktion og lagring af brint og metanol på et metanol- og elektrolyseanlæg, der udnytter el fra et lokalt kombineret vind- og solkraftanlæg. Begge projekter vil dele deres erfaringer og perspektiver på de regulatoriske udfordringer.

PROGRAM

15.30 – 15.40: Introduktion og velkommen
v/Line Berg Madsen, partner, Poul Schmith og Klint Klingberg-Jensen, partner, Poul Schmith

15.40 – 16.00: Markedet for Power-to-X og de største barrierer for en hurtig omstilling
v/Tejs Lausten Jensen, CEO, Brintbranchen

16.00 – 16.20: Nærtstående udfordringer af regulatorisk karakter – Brande Brints perspektiv og erfaringer
v/Mikkel Serup, Specialist Project Manager og Henrik Bach Mortensen, Senior Business Analyst, Brande Brint

16.20 – 16.40: Nærtstående udfordringer af regulatorisk karakter – GreenLab Skives perspektiv og erfaringer
v/Christopher Sorensen, CEO, GreenLab Skive

16.40 – 17.00: Hotspots for regulatoriske emner i de kommende Power-to-X-projekter
v/Kim Christian Højmark, advokat, Poul Schmith

17.10 – 17.30: Spørgsmål og debat
v/Line Berg Madsen, partner, Poul Schmith

17.30 – 18.30: Tapas, vin og networking

MÅLGRUPPE

Seminaret er målrettet juridiske-, kommercielle- og tekniske rådgivere samt andre aktører indenfor energibranchen.

DET ER GRATIS AT DELTAGE.