Ministeriet udpeger Energy Cluster Denmark til national klyngeorganisation for hele energisektoren

5. oktober 2020

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget de klynger, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og sikre mere innovation i samfundet. Energy Cluster Denmark er udpeget til at løfte området for energiteknologi.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har peget på Energy Cluster Denmark som den klyngeorganisation, som skal løfte innovationen inden for energiteknologi. Med opgaven følger en bevilling på 32 mio. kroner over de næste fire år, som sammen med Energy Cluster Denmarks projektportefølje på 800 mio. kroner skal drive innovationskraften i den danske energisektor.

Som national klyngeorganisation for den samlede energisektor skal Energy Cluster Denmark stå i spidsen for innovationsarbejdet og teknologiudviklingen på tværs af hele energisystemet – fra energiproduktion til energiforbrug og alt ind i mellem.

”Vi er blevet betroet en fantastisk vigtig opgave og et stort ansvar”, siger formand Peder Østermark Andreasen, Energy Cluster Denmark:

”Vi skal bidrage til, at det samlede danske energisystem er verdens bedste til at integrere produktion, distribution, lagring og konvertering af energi. Vi skal sætte barren for energieffektive teknologier, elektrificering og sektorkobling – til gavn for Danmark og danske arbejdspladser og ikke mindst vores fælles målsætning om 70 procent CO2 reduktion i 2030”, siger han.


Efterspurgt innovation
Energy Cluster Denmarks vil facilitere innovationsaktiviteter forankret i virksomheders behov og offentlig efterspørgsel. Klyngeorganisationen skal være den neutrale platform for samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder, store markedsledende virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører om den næste teknologiske løsning, siger Energy Cluster Denmarks CEO; Glenda Napier:

“Vi er stolte over at blive tildelt opgaven og ser meget frem til at forløse innovationen sammen med vores medlemmer. Vi skal sammen skabe de innovationsaktiviteter, medlemmerne efterspørger mest, og som skal sikre, at Danmark når klimamålene for 2030 og samtidig styrker den globale konkurrencekraft blandt vores medlemmer”, siger Glenda Napier.

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som sammen har udpeget i alt 14 klynger indenfor klyngeprogrammet Innovationskraft.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen begrunder valget af Energy Cluster Denmark med, at klyngeorganisationen er ”yderst velkonsolideret og professionel og nyder stor opbakning fra hele økosystemet med en stærk partnerkreds med centrale aktører på området”.

Bevillingen på 32 mio. kroner kan blive udbygget, når Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i denne uge fordeler yderligere 80 mio. kroner i bevilling blandt de udpegede klyngeorganisationer.


Fakta 1:
Erhvervs- og teknologiområdet energiteknologi dækker teknologier relateret til produktion af energi og til energieffektive løsninger. Området omfatter brancher og værdikæder inden for energiproduktion, -infrastruktur, -lagring, -transport, -konvertering, -planlægning, energieffektive teknologier, elektrificering, sektorkobling, design, rådgivning og integration af systemer.

Fakta 2:
Energy Cluster Denmark har kontor i seks stærke energibyer i Danmark – Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Sønderborg og København. Innovationsklyngen har 40 medarbejdere.

Læs mere:
Energi Watch:”Ny samlet energiklynge salves af myndighederne.”
Klimamonitor: “Styrelse udpeger Energy Cluster Denmark til nøglerolle i omstillingen af energisektoren.”