Mød et medlem – Seaborg Technologies ApS

25. maj 2020

Seaborg Technologies har de sidste fem år arbejdet på en helt ny type atomreaktor baseret på flydende salt. En løsning, der potentielt kan udvikle sig til at blive en gevinst i kampen for klimaet. Reaktoren er nemlig hurtig at skalere og samtidig producerer den 100 pct. CO2-neutral energi. Yderligere vil affaldet i de nye atomreaktorer i fjerde generation atomkraft fylde ganske lidt, fordi brændslet bliver udnyttet bedre end i de tidligere generationer.

Udviklingen af en ny type atomreaktor på flydende salt tager form

Seaborg Technologies arbejder på at udvikle og senere bygge en fundamental anderledes form for atomreaktor, som bruger smeltet salt som kølemiddel. Hvor reaktorerne før i tiden brugte uran eller plutonium i fast form har denne reaktor i stedet det radioaktive materiale opløst i smeltet salt. Potentialet er enormt og reaktoren vil gøre op med den eksisterende forståelse af atomkraft, da den vil kunne bygges modulært og opføres decentralt, hvor den kan levere emissionsfri el og varme de steder, hvor der for alvor er brug for en erstatning for kul og gas. Det er her vigtigt at pointere at den afgørende forskel ved brugen af denne nye atomreaktor er, at værket ikke kan nedsmelte eller eksplodere. Yderligere vil store dele af atomaffaldet kunne genanvendes til at producere ny energi. Reaktortypen er kendt tilbage fra 50’erne hvor den første prototype blev bygget, men en central komponent – moderatoren har været en essentiel barriere for kommercialisering indtil Seaborg Technologies ApS fandt og patenterede en ny løsning.

Reaktoren er – kort sagt – interessant fordi:

  1. den er sikker (dvs. den ikke kan eksplodere eller nedsmelte)
  2. den kan konstrueres i mindre enheder (fra 100 MWe og opefter)
  3. den kan genanvende brugt reaktor-brændsel

Forretningskritisk patent på næste generation af atomreaktorer

I reaktoren spiller selve reaktorkernen en afgørende rolle. I forhold til kernen har Seaborg Technologies i forvejen et forretningskritisk patent (december 2018) og arbejdet i dette innovationsprojekt vil både styrke og udvide det eksisterende patent samt mindske den tekniske usikkerhed og dermed risiko i forbindelse med implementeringen af det.

Seaborgs patenterede moderator har vist sig at være afgørende for at kunne bringe denne her fundamentalt anderledes og innovative atomreaktor på markedet og det har sat os på verdenskortet, hvor vi bliver anset som direkte konkurrent til blandt andre Terrapower der har Bill Gates og en milliard dollars i ryggen. Med projektet har vi taget et vigtigt skridt i retningen af at virkeliggøre vores reaktor og vores drøm.  Ask Løvschall-Jensen, Co-founder & COO, PhD, Seaborg Technologies ApS

Støtteprogram skaber muligheder for materialeforståelse og løsningsmuligheder

Innovationsprojektet har primært fokus på at se på nogle af de korrosionsudfordringer man har med i en varm saltsmelte som skal holdes indesluttet i rør og beholdere udført i metal. Seaborg Technologies forventer at tage et stort skridt frem i materialeforståelsen og nødvendige løsninger for at kunne kommercialisere vores reaktor design med det innovative moderatorvalg.

Dette vidensoverførselsprojekt var som skræddersyet til vores behov – vi kan drage nytte af den unikke materialeviden i form af DTU MEK or TRD Surfaces som partnere i projektet mens vi selv (Seaborg Aps) kan fokusere på videreudvikling af den nødvendige kemikontrol og saltforståelse. Ask Løvschall-Jensen, Co-founder & COO, PhD, Seaborg Technologies ApS

Videnspartneren i projektet, DTU, skal opstille og gennemføre en række eksperimenter der tester og validerer korrosionsrater i materialer i kontakt med moderatoren under særlig atmosfærisk kontrol. DTU forventer at gennemføre korrosionsforsøg på 2-3 materialer samt 2-4 belægninger af disse og skal igennem projektforløbet med stor sikkerhed beskrive korrosionsraterne under de forskellige forhold og for de forskellige materialer/belægninger.

Selvom projektet endnu ikke er afsluttet, har vi formået at tage flere af de planlagte next steps allerede, bl.a. ved at supplere udvikling og styrke samarbejdet med en erhvervs PhD inden for det specifikke område. Det har betydet at vi allerede nu har kunne gennemføre første fase af den regulatoriske godkendelse for reaktoren som en af de første virksomheder i verden og det videre godkendelsesarbejde har nu fuldt fokus. –  Ask Løvschall-Jensen, Co-founder & COO, PhD, Seaborg Technologies ApS

Yderligere har innovationssamarbejdet sat rammerne for adskillige nye projekter både internt men også sammen med DTU MEK og samarbejdet har helt konkret resulteret i en erhvervs PhD og en fælles Grand Solution ansøgning ved Innovationsfonden.

Genne projektet forventer Seaborg Technologies at tage et stort skridt frem i materialeforståelsen og nødvendige løsninger for at kunne kommercialisere deres reaktor design med det innovative moderatorvalg. Projektet er i alt på 2.677.277 kr.

Om Seaborg Technologies Aps.:

Seaborg Technologies startede i 2014 og har i dag 30 ansatte bl.a. 12 PhD’er fra 5 kontinenter. Seaborg Techologies arbejder med udviklingen af nye energiteknologier, herunder den innovative og kompakte flydende salt reaktor samt anvendelse af flydende salte til energitransport og lagring.

Læs mere om Seaborg Technologies ApS HER

Om TIME

Energi- og miljøteknologi sektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at udvikle nye innovative produkter, løsninger eller koncepter. Projektet TIME (Teknologi Innovation, Miljø og Energi) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen med DTU kan udvikle miljø- og energiteknologiløsninger og -produkter. CLEAN har tilsvarende fire programmer som dækker øvrige regioner i Danmark.