Mød fem virksomheder, der sætter turbo på Power-to-X på Sjælland

11. oktober 2023

Power-to-X skal op i skala og ned i pris. Derfor udvikler en håndfuld sjællandske virksomheder nye teknologier med fokus på både hoved- og sidestrømme, når grøn elektricitet skal omdannes til brint og grønne brændsler. Du kan møde dem her.

I tæt samspil med forskere, industri og erhvervsfremmeaktører sætter virksomhederne Algiecel, Dynelectro, Unibio, G2B BioSolutions og Nordphos ind på at udvikle nye teknologier inden for Power-to-X, der kan være med til at reducere omkostningerne og gøre Power-to-X-produktionen mere klimamæssigt bæredygtig. Det sker i innovationsprojektet ’PtX Cluster Zealand’.

Projektet kommer hele vejen rundt om Power-to-X og består af otte hovedaktiviteter. Alle handler om hoved- og sidestrømmene til produktionen, der er et grønt og spirende forretningsområde.

En del af PtX Cluster Zealand-projektet går ud på at undersøge kobling af de nye Power-to-X-teknologier til den eksisterende Kalundborg Symbiose, hvor industrivirksomheder i mere end 50 år har samarbejdet om at dele ressourcer som energi, vand og restmaterialer.

Her er virksomhederne, som er med i PtX Cluster Zealand

DynElectro

DynElectro bygger en højeffektiv elektrolyse-prototype på 30 kW i Viby Sjælland.

”Som partner i PtX Cluster Zealand-projektet arbejder vi med kerneteknologien, som er elektrolyse. Og med 20 års erfaring med forskning inden for elektrolyse bidrager vi med innovation til projektet i partnerskabet.  Potentialet i det, Dynelectro arbejder på i projektet, er at bringe højeffektiv elektrolyse på markedet og at sænke omkostningerne på grønne brændstoffer,” siger Samantha Jane Phillips, der er CCO og Co-Founder i Dynelectro.

Se mere i videoen herunder.

Algiecel

Algiecel designer den første fuldskala produktionslinje, der kombinerer lys og CO2 til produktion af biomasse til fx fødevarer/kosttilskud eller bæredygtigt brændsel.

”Vi står med en mulighed for – decentralt – at tage CO2 fra fx biogasanlæg, hvor man ikke er tæt på en kommende CO2-infrastruktur, og så kan vi ved hjælp af noget så simpelt som strøm konvertere til et biomasseprodukt, som nemt kan transporteres til markedet,” siger CEO og grundlægger i Algiecel Henrik Busch-Larsen.

Se mere i videoen herunder.

 

Unibo

Unibio etablerer en pilotproduktion af proteiner baseret på udnyttelse af rest-ilten fra elektrolysen.

”I forhold til Power-to-X er der to forhold, hvor vi kan se en fordel til integration. Den ene er udnyttelse af overskuds-ilt fra elektrolyse, som vi kan bruge som tilskud til vores fermenteringer. Og ilt er lige nøjagtig vores dyreste råvare pt, så der kan vi se en stor mulighed for integration. Nummer to er, at vores proces udleder en del CO2, og den vil vi så gerne kunne tilbyde til at indgå i en integration til PtX,” siger Technology Specialist Michael Elleskov fra Unibo.

Se mere i videoen herunder.

 

G2B BioSolutions

G2B BioSolutions leverer skitsen til Danmarks første bæredygtige ethanolproduktion ud fra affaldsbrød.

“Når vi taler om Power-to-X i sammenhæng med G2B, er et af biprodukterne CO2. Det er CO2, der kunne blive brugt til at lave metanol. Det kan selvfølgelig også blive brugt til at producere protein – men teknologien forsøger at anvende grøn energi. Og denne grønne energi kommer fra Power-to-X,” siger Dayanand Jadhav, grundlægger og CEO i G2B BioSolutions.

Se mere i videoen herunder.

 

Nordphos

Nordphos designer og bygger et rensningsanlæg, der kan levere teknisk rent vand i den rigtige kvalitet til elektrolysen og for-/efterbehandler vand i processen, så alt spildevand fra processen kan genanvendes.

Besøg deres hjemmeside her.

 

Fakta:

PtX Cluster Zealand er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med midler fra REACT-EU-programmet.

Med i projektet er de sjællandske virksomheder Dynelectro, Unibio, Nordphos, Algiecel og G2B. Derudover medvirker flere forsyningsselskaber, Ørsted, Evida, Kalundborg Forsyning A/S, DTU, Gas Storage Denmark, Knowledge Hub Zealand, Erhvervshus Sjælland og Energy Cluster Denmark