Når teknologisk innovation har værdi, kan vi flytte de helt store hegnspæle

2. februar 2021

Nye, teknologiske løsninger og værdiskabende innovation er afgørende for udvikling. Med fælles innovationsprojekter kan vi løfte på tværs af industrier og sektorer.

Debatindlæg af Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark

Test af droneinspektion ved Shell Raffinaderiet i Fredericia har vist, at der i den grad er potentiale i at sætte droner på spil i energisektoren. Offshore Operating Drones, som er et Energy Cluster Denmark innovationsprojekt fokuseret på droners potentiale og anvendelse, dokumenterer, at dronerne kan bruges til inspektion og tilsyn af rør og tanke, hvilket f.eks. på Shell Raffinaderiet kan spare tid, øge kvaliteten af inspektionen og reducere risiko – og det er bare de umiddelbare gevinster. Eksemplet viser ikke alene potentialet ved droner; det understreger også værdien af, at vi samarbejder om at skabe innovation på tværs.

I det konkrete innovationsprojekt tæller partnerkredsen ESVAGT, Wind Power LAB, Upteko og Danmarks Nationale Metrologiinstitut; DFM, og der er partneraftaler med Shell og bidrag fra Lorenz i den tidlige projektfase. Og når man samler sådan en flok om at løse en fælles innovationsudfordring, så sker der noget.

Jeg hæfter mig navnlig ved, at Erik Nicolai Christensen fra de teknologiske målespecialister i DFM satte tyk streg under fornøjelsen ved at være med til at skabe værdi. Som han sagde:
”Det er jo enhver forskers drøm at se de teknologier og måleteknikker, man udvikler og afprøver i laboratoriet, komme til at flyve og skabe konkret værdi for virksomheder og bidrage til at skabe værdi i samfundet”.

Det er netop det værdiskabende og den store klinge, der er vigtigt at holde sig for øje. Innovation er der nok af; innovation, der gør en forskel og flytter en industri eller en sektor fremad, er der længere imellem. I Offshore Operating Drones-projektet samarbejder innovative virksomheder med vidt forskellig baggrund om at løse en udfordring, industrien efterspørger, og det interdisciplinære samarbejde får forløst potentialet. Hele vejen fra koncept til kommerciel løsning.

Jeg er sikker på, at vi skal turde sætte innovationsprojekter under det skarpe lys og tage syretesten på, at innovationsprojekterne ikke bare er nice, men need; og at vi realistisk set kan ende med en bæredygtig forretningsmodel.

Efterspurgt innovation, som er værdiskabende, er helt centrale elementer, hvis vi skal udvikle de løsninger, der for alvor flytter hegnspæle på tværs af industrier og sektorer.