Nordsøprojekt har skabt 1700 internationale kontakter for danske virksomheder

4. november 2020

Stærk matchmaking, nye netværk, klogere havnerum og en international MBA-uddannelse. Et større internationalt projekt i Energy Cluster Denmark har givet tydelige resultater, siger vores medlemmer. 

Hvad sker der, når Energy Cluster Denmark sammen med offshore vindklynger fra nogle af verdens fremmeste vindenergi-nationer går sammen om at udvikle fælles forretning, testfaciliteter og uddannelse?

Masser!

I oktober blev der bundet sløjfe på Inn2POWER-projektet, hvor et konsortium af offshore vindklynger fra Belgien, Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien har samarbejdet om at udvikle innovation og samarbejde om vind på tværs af Nordsøen til fælles gavn og udvikling – ikke mindst for de respektive landes SMV’er.

Fire år efter dokumenterer resultaterne, at projektet har skubbet på etableringen af internationale kontakter og samarbejder på tværs af Nordsøen:

  • Der er gennemført nationale og internationale B2B-events, hvor der alene i de tre danske events har været flere end 300 deltagere og tæt på 800 nye møder. I alt har inn2POWER B2B-møder i Danmark og udlandet genereret 1.700 møder mellem SMV’er og lagt grundstenen til 11 transnationale samarbejder.

”Konceptet og programmet er simpelthen den bedste internationale aktivitet, vi har været med til”
siger Jesper Dybdahl, DSV

  • Der er oprettet en database over testfaciliteter – hvor mere end 100 forskellige testfaciliteter på tværs af Nordsøen er gjort tilgængelig for både små og store virksomheder. Se mere på ww.testfacilities.eu

”Vi opbygger et supermarked af testfaciliteter, hvor vi matcher testbehov med testfaciliteter
– 
siger Eric Putnam, Force Technology

  • Nordsøens stærke værdikæde på vind er samlet i et Company Directory og Networking Tool, hvor mere end550 danske virksomheder og flere end 7.000 virksomhedsrelationer er kortlagt minutiøst, hvilket sikrer en enkel og effektiv adgang til potentielle sparringspartnere.
    Se mere på www.inn2power.eu

”Med kartoteket kan vi enkelt finde partnere, som har kompetencerne til at validere lige netop det, vi har brug for. Det er en klar gevinst”
siger Mads Kirkegaard, PolyTech

  • Offshore Wind Energy MBA, OWEMBA; en spritny international MBA-uddannelse målrettet havvindindustrien. Udviklet i tæt dialog med 13 førende virksomheder i energiindustrien og med flere end 70 tilmeldte kursister www.owemba.com – en ny videreførelse af uddannelsen er netop blevet bevilget ERASMUS-puljemidler.

”Offshore Wind Energy MBA har bestemt værdi som en investering i virksomheden og de ansatte.
Det er en måde at sikre, at vores medarbejdere fortsat er de bedste i branchen”
siger Ronnie Vindbjerg Pedersen, MHI Vestas

  • Strategisk Innovation af Havnerummet – en serie af workshops dedikeret til havn og logistik har skabt et unikt innovationsforum og identificeret tre nye innovationsprojekter til sikring af, at værdikæden omkring Esbjerg Havn er på forkant med industriens innovationsbehov. Projektet har ført til, at konceptet nu rulles ud i et fælles nordisk projektet finansieret af Nordic Innovation, ”NOW Ports – New Offshore Wind Ports in the Nordics” med deltagelse af Rønne Havn og andre førende danske virksomheder. Læs mere på Nordic Innovation hjemmeside: www.nordicinnovation.org

Det er utrolig værdifuldt for os som udbyder af infrastruktur, at vi får input fra de folk, som arbejder med det i hverdagen. Det er i det samarbejde, innovationen sker”
– siger Dennis Jul Pedersen, Esbjerg Havn

Energy Cluster Denmark fortsætter med at tiltrække internationale energiprojekter til Danmark.

Du kan læse mere om Energy Cluster Denmarks internationale projekter på vores hjemmeside. Og du er naturligvis velkommen til at kontakte projektleder Gustavo F. de Luna gfl@energycluster.dk
/ tlf. +45 4214 9175 , hvis nogle af de nævnte aktiviteter har din interesse.