Nyt Innovation Roadmap 2022: Energiklyngens  udfordringskatalog bliver mere fintmasket

31. maj 2022

Næste runde af Energy Cluster Denmarks Innovation Roadmap er netop lanceret, og fremover er ambitionen at få SMV’erne og universiteterne tættere involveret i at definere energiklyngens største udfordringer.

Hvad er innovationsbehovet  blandt jeres medlemmer? Hvor er det strategisk vigtigst at sætte ind, og hvilke uløste energiteknologiske udfordringer skal vi arbejde henimod i regi af energiklyngen?  

De spørgsmål stiller Energy Cluster Denmark hvert år til seks strategiske partnere for at sikre, at klyngeorganisationen arbejder med de teknologiske udfordringer, som trænger sig mest på i forhold til virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling. 

Brancheorganisationerne DI Energi, Green Power Denmark, Dansk Offshore, Brintbranchen, Dansk Fjernvarme, Synergi og Biogasbranchen er alle helt centrale aktører i energisektoren, og som Energy Cluster Denmarks “Innovation Boards” udgør deres anbefalinger afsættet for energiklyngens arbejde.  

”Med sigtelinjerne fra vores Innovation Boards udformer vi energisektorens roadmap; det kort, vi navigerer efter, når vi søsætter innovationsprojekter og -aktiviteter i klyngen,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark:  

”Udfordringer er der nok af; ikke mindst, når man som vi favner fem energiteknologiområder fra energiproduktion til energiforbrug og alt indimellem.  Med det årlige Innovation Roadmap og sigtelinjerne heri sikrer vi, at klyngens arbejde med innovation kan spores direkte til virksomhedernes behov – og at vi dermed går efter de “rigtige” projekter. Samarbejdet med vores Innovation Boards bidrager i sidste ende til at give os mest mulig relevant, efterspurgt grøn innovation for pengene,” siger hun. 

SMV’er og videnorganisationer med  

Årets Innovation Roadmap  formulerer nogle af de teknologiske udfordringer og bliver via bestyrelsen i Energy Cluster Denmark overleveret til sekretariatet og omsat i aktiviteter og innovationsprojekter, som skaber reel værdi såsom CO2 reduktion, cost-out, energibesparelser og grøn omstilling.  

Et eksempel på en energiteknologi, der er nævnes i Innovation Roadmap 2022 og er under udvikling, er fremtidens fjernvarme.  

”Fjernvarmesektoren er afhængig af innovation, samarbejde og sektorkobling til indfrielse af de fælles klima- og energimål og har stor værdi af Energy Cluster Denmark som nøglespiller til at bringe de rigtige mennesker og organisationer sammen,” siger Kim Behnke, udviklingschef i Dansk Fjernvarme. 

Næste runde af Energy Cluster Denmarks Innovation Roadmap indledes allerede inden sommerferien og vil afsøge endnu bredere. 

”Vi ønsker at udbrede processen, så vi får flere SMV’er og videninstitutioner med i loopet,” siger Glenda Napier:  

”Vi har brug for forskningensperspektiv til at kvalificere udfordringerne, og SMV’erne udgør en vigtig del af den værdikæde, der skal løse dem. Derfor er deres input af stor strategisk betydning,” siger hun. 

Energy Cluster Denmark arbejder med teknologiske udfordringer indenfor  

  • Energiproduktion
  • Energilagring
  • Energiinfrastruktur
  • Energieffektivitet
  • Sektorkobling
Download og læs Innovation Roadmap 2022 her