Nyt innovationsprojekt om grønne brændsler vil gøre international skibsfart klimaneutral

2. februar 2024

Transport og handel over havets blå skal gøres meget grønnere. Det er målet med det nye europæiske GAMMA-projekt, hvor virksomheder og forskere fra Europa med 17 millioner euro i ryggen vil udvikle og ombygge et fragtskib til at sejle på klimaneutrale brændstoffer og grøn strøm.

60.000 tons dødvægt.

Det er mængden af last, som fragtskibet fra TOPIC Fleet, der anvendes som casestudie i det nye EU-projekt GAMMA, kan transportere over verdenshavene. Oceanfragt kræver store mængder brændstof, som i dag hovedsageligt er baseret på fossile energikilder. Med innovationsprojektet GAMMA, der startede i januar 2024, arbejder en bred vifte af partnere nu på at ændre dette.

Det forætller Kjartan Due Nielsen, Innovation Manager hos den islandske ingeniørvirksomhed Verkís, som leder GAMMA-projektet.

“På vegne af hele partnergruppen kan jeg sige, at vi er stolte og taknemmelige for, at Europa-Kommissionen har valgt at støtte GAMMA-projektet og bestræbelserne på at gøre international skibsfart grønnere. Vi vil ombygge et fragtskib – en bulkcarrier – med yderst innovative teknologier, og under en demonstration vil vi bevise, at det er muligt at erstatte hjælpegeneratorer med et nyt brændstofsystem, der kører på e-brændstoffer. Efter proof of concept i GAMMA vil det næste skridt være at forberede hovedmotorerne på et skib til en fuld energitransition. Alt i alt er projektet meget visionært og kan blive en grøn gamechanger for skibsfarten i fremtiden,” siger Kjartan Due Nielsen.

Klimamål for 2050

I dag understøtter langdistance søtransport 80-90 procent af al global handel. Derfor vil der være et betydeligt potentiale for klimavenlige reduktioner ved at omstille oceangående transport til grønne brændstoffer. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har sat et mål om, at den maritime sektor skal reducere branchens drivhusgasudledninger til omkring netto-nul inden 2050. Det vil det femårige GAMMA-projekt vil bidrage til, fortæller repræsentanter fra start-up-firmaet Aurelia, som specialiserer sig i konceptdesign af klimavenlige fartøjer.

“Det vil inkludere en afdækning og rådgivning om de tekniske opgaver bag designet og integrationen af nye grønne teknologier i skibet – uden at vi går på kompromis med dets operationelle kapaciteter. Integrationen vil være baseret på en afvejning mellem vægt, volumen, omkostninger og frem for alt sikkerhed. Vores udfordring er at vurdere, hvordan systemerne vil påvirke det nuværende skib og opretholde sikkerhed i alle operationer. I projektet vil vi koble en række tekniske kompetencer sammen på tværs af de 16 partnere fra Europa til gavn for alle,” siger Elena Prato, som sammen med Tomas Veiga, Emmanuel Viglione og andre kolleger fra Aurelia vil samle trådene i den tekniske projektledelse i GAMMA.

Strøm fra brint og grønne brændstoffer

Et innovativt brændstofsystem vil blive installeret som en del af GAMMA. Ammoniak og grøn metanol vil blive bunkret på skibet og derefter omdannet til brint med kraknings- og reformeringsteknologier. Brinten vil blive renset og derefter omdannet til elektricitet med en brændselscelle, som vil levere strøm til fartøjet og dermed erstatte brugen af hjælpegeneratorer, der kører på fossilt brændstof.

Partnere arbejder også med det forhold, at en del af energien, der er nødvendig for at omdanne til brint, vil blive leveret af vedvarende energi – i dette tilfælde solpaneler, som vil blive installeret på lugedækslerne på fragtskibet.

Fraunhofer Instituttet leverer konverteringsteknologien, Amnis Pura renseteknologien og brændselscellen leveres af Ballard Power Systems Europe, mens solpanelerne vil blive leveret af det italienske firma Solbian.

”Vi har flere årtiers erfaring med innovation inden for grønne brændstoffer, og ser derfor frem til at bidrage til GAMMA med vores forskning i at omdanne e-brændstoffer til brint og til at bringe de nye grønne teknologier i projektet fremad. Måske kan resultaterne fra GAMMA også anvendes i andre dele af transportsektoren, såsom land- og lufttransport. Vi ser frem til at arbejde sammen med vores europæiske partnere for at styrke fremtidens klima samt vækst og beskæftigelse til gavn for os alle,” siger Dr. Gunther Kolb, afdelingsleder for energi, Fraunhofer Institute for Microengineering and Microsystems.

En mere klimavenlig sektor

Ifølge partnerne i projektet bør skibsindustrien hurtigt tilpasse sig de nye IMO-regler, da de fleste eksisterende kommercielle skibe i dag sejler på konventionelle fossile brændstoffer. Dette betyder, at skibene hverken vil være kommercielt eller teknisk konkurrencedygtige i 2030, hvis der ikke investeres i nye skibe eller ombygning med grønnere teknologier.

ANT Topic, tekniske og operationelle ledere af TOPIC Fleet og partner i GAMMA, forklarer, at den grønne omstilling går hånd i hånd med firmaets kerneydelse:

”ANT har altid været meget ivrig efter at investere i grønne teknologier. Vi er glade for at have fundet ligesindede partnere til at bringe nye teknologier og innovativ tænkning om bord. GAMMA-projektet vil levere de mest avancerede skibsydelser og miljøkvalitet uden at gå på kompromis med driftseffektiviteten og fleksibiliteten af vores skibe,” siger Alex Albertini, ANT Topic Srl.

For at evaluere de miljømæssige præstationer af teknologierne i projektet, vil Politecnico di Milano udføre en well-to-wake-analyse og beregne CO2-udledningerne.

Mere om GAMMA-projektet

GAMMA-projektet startede i januar 2024 og løber over fem år. Innovationsprojektet har modtaget 13 millioner euro i støtte fra Europa-Kommissionens Horizon Europe-rammeprogram for innovation. Det samlede budget er 17 millioner euro, og den komplekse ansøgningsproces blev ledet af Inspiralia. Gamma står for Green Ammonia and Biomethanol fuel MAritime Vessels og involverer 16 partnere fra Europa:

Verkís (Iceland), ANT Topic (Italy), Fraunhofer (Germany), Aurelia (Netherlands), Ballard (Denmark), Sea Green Engineering (Italy), Energy Cluster Denmark (Denmark), SINTEF (Norway), Solbian (Italy), Amethyste (France), Elkon Elektrik (Turkey), Politecnico di Milano (Italy), ARM Engineering (France), RINA (Germany), Amnis Pura (Portugal) and Dotcom (Italy).

Spørgsmål om GAMMA?

Hvis du har spørgsmål til innovationsprojektet GAMMA, eller hvis du ønsker kontakt til partnerne i projektet, så kontakt:

  • Kjartan Due Nielsen, Innovation Manager, Verkís: +354 422 8240, +35 46 99 50 04, kdn@verkis.is
  • Jonas Larsen, Senior Communications Manager, Energy Cluster Denmark: +45 21 22 43 04, jnl@energycluster.dk