Nyt innovationsprojekt vil reducere CO2-udledningen fra offshore olie- og gasproduktion

27. april 2020

Kan man drive offshore-produktionen af olie og gas med grøn energi fra vind- og bølgeenergi og brint? Total og en gruppe projektpartnere vil undersøge potentialet med et nyt innovationsprojekt. 

Det kræver meget energi at hente olie og gas fra undergrunden, og derfor sætter offshore olie- og gasindustrien nu fokus på at reducere energiforbruget og dermed CO2-aftrykket.

Total støtter en gruppe af videninstitutioner og selskaber i at undersøge potentialet for at anvende vedvarende energikilder til at forbedre klimaaftrykket fra den danske olie- og gasproduktion.

Innovationsprojektet ’O/G Decarb’ vil undersøge mulighederne for at opsætte en kombination af vindmølle- og bølgeteknologi på et flydende fundament for at lagre vind- og bølgeenergi, som via elektrolyse kan omdanne elektricitet til brint:

”Det er et spændende og innovativt projekt, som Total støtter, fordi det har potentiale til at løse en af udfordringerne ved at elektrificere produktionsplatforme med havvind produceret i nærheden af platformen,” siger Ole Hansen, Head of Development, Business & JV Management i Total E&P Danmark;

”Ved at undersøge hvordan bølge- og vindenergi kan omdannes til brint, kan studiet være med til at skabe en pålidelig grøn energiforsyning til platformene, som kan bruges på dage uden vind”, siger han.

Reducere aftryk
Projektpartnerne i ’O/G Decarb’ tæller udover Total, Floating Power Plant A/S, Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre, DTU Vind, Hydrogen Valley, Dansk Gasteknisk Center og TechnipFMC. Projektet faciliteres af Energy Innovation Cluster og er støttet af EU’s Regionalfond.

Udover at sikre produktionsplatformen adgang til en stabil, vedvarende energikilde, skal projektet også undersøge muligheden for at integrere eventuel overproduktion af brint i den gas, som sendes til land.

”Kan vi reducere klimaaftrykket fra den energiintensive olie- og gasproduktion og samtidig integrere en større andel af brint i den producerede naturgas, så kommer vi nærmere en klimaneutral energiproduktion på havet. Derfor er det nye innovationsprojekt relevant for Danmark”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster.

Afdække potentialet
De senere år har offshore vind udviklet sig meget positivt. Prisen er faldet, og man kan nu producere vindenergi på store havdybder og i barske miljøer – blandt andet ved at bruge flydende fundamenter. Anders Køhler, direktør i virksomheden Floating Power Plant, ser et marked.

”Det er ikke rentabelt at etablere traditionel havvind på de dybder, hvor offshore-produktion typisk befinder sig, men flydende havvind har et potentiale. Vi er taknemmelige for, at Total og Regionalfonden deler vores vision for at afsøge dette nye marked”, siger han.

Projektet rummer også store teknologiske udfordringer.

CEO Morten Willaing Jeppesen fra DHRTC ser projektet som en oplagt mulighed til undersøge potentialet for at reducere CO2-emissioner fra olie og gasproduktionen offshore betydeligt.

”Det giver mulighed for at identificere teknologiske huller, som vi skal afdække på rejsen mod en anden energiforsyning med en større andel af vedvarende energi”, siger han.

Samme potentiale ser CEO Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center:

”Power-to-gas-løsningen er et nøgleelement i det fremtidige energisystem. Derfor er innovationsprojektet en interessant mulighed for at afdække potentialet i at integrere offshore brintproduktion i den eksisterende gasinfrastruktur”, siger hun.

Jørn Kristian Lindtvedt, Business Manager i TechnipFMC, ser vedvarende energikilder i kombination med grøn brintproduktion som et ’centralt element’ i fremtidige energisystemer:

”Vi er glade for at kunne bidrage med kompetencer på tværs af offshore energi og grøn brint teknologi til at de-karbonisere den danske olie- og gassektor”, siger han.

Projektet løber frem til udgangen af 2020.

FAKTA
I dag forsynes produktionsplatforme med strøm fra dens gasturbiner, som primært benytter naturgas som brændsel. Projektet skal se på muligheden for at elektrificere produktionsplatformene, og dermed erstatte naturgas med vedvarende energi og brint som strømforsyning, hvilket vil reducere CO2-udledningen fra produktionen. Ligeledes vil en overskudsproduktion af brint kunne tilføres den producerede naturgas.

FAKTA
Innovationsprojektet ’O/G Decarb’ (fulde navn ’Renewable energy-driven Integration of Hydrogen in the Danish Offshore O&G sector’) fokuserer på en undersøgelse af tre koncepter og business cases til integration af vedvarende energi i den danske olie- og gasproduktion.

1. At forsyne olie- og gasproduktionen med vedvarende energi.
2. At gøre energiforsyningen til produktion af olie og gas fossilfrit på længere sigt.
3. At tilføre 5%-15% brint fra vedvarende energi til den producerede naturgas, så klimaaftrykket fra den danske nordsøproduktion reduceres.