Nyt konsortium skal bringe produktion af bæredygtige brændstoffer til fly og skibe frem til kommercialisering

18. februar 2021

Et konsortium med i alt 17 partnere fra Danmark og andre europæiske lande modtager over 30 mio kr fra Innovationsfonden til at bringe produktion af bæredygtige brændstoffer til fly og skibe frem til kommercialisering.

“Som et led i den grønne omstilling er det vigtigt at udnytte vores mulighed for at anvende bioaffald og rest-biomasse til produktion af bæredygtigt brændstof. Ikke mindst til de dele af transportsektoren, der ikke let lader sig elektrificere. Vi ser et stort potentiale i teknologien og er stolte af at være en del af et konsortium, der dækker hele værdikæden; dette er af afgørende betydning for at det kan lykkes at få både et teknologisk og markedsmæssigt gennembrud. COWI ser sig selv som en naturlig spiller, der medvirker til sektorkoblingen og integration af alle led i værdikæden”, udtaler Jeppe Grue, teknisk direktør, COWI.

Grundteknologien, hydrothermal liquefaction (HTL), er under demonstration i Norge, og projektet bygger videre herpå ved at fokusere på selve raffineringsprocesserne og de færdige brændstoffer.

Projektet fokuserer på den tunge transport

Tung trafik, og særligt netop luft- og søfart, er et af de områder der har de største udfordringer med at skabe væsentlige CO2 reduktioner og dermed bidrage til at leve op til såvel nationale som EU og globale målsætninger. Bæredygtige brændstoffer er identificeret som en mulig løsning herpå, og derfor fokuserer konsortiet på de tekniske og økonomiske udfordringer i at producere og markedsføre bæredygtige brændstoffer til begge sektorer. Således er målet, at projektet skal tilvejebringe såvel tekniske data, forretningsmodeller som implementerings-scenarier for en række værdikæder helt fra inputmateriale i form af organisk husholdningsaffald og landbrugsresidualer, til de færdige og markedsføringsklare brændstoffer, og inkludere kvantificerede GHG reduktioner og sektorkoblingsaspekter, herunder særligt udnyttelsen af grøn brint og cirkulær udnyttelse af ressourcer.

“Vi ser et muligt potentiale i at udvikle teknologi til at forarbejde HTL olier til brændstoffer på det danske marked. Vi er for nylig blevet certificeret til at kunne raffinere bioolieprodukter, og dette er et spændende nyt skridt”, udtaler Technology Manager Kristen Kristensen ved Shell-Raffinaderiet i Fredericia.

Forskellige brændstofmarkeder har hver deres udfordringer

Fly og skibsbrændstof er meget forskellige, og selvom begge kan produceres på grundlag af HTL-bioolie, er den tekniske vej til marked meget forskellig, og derfor skal raffineringsprocesserne optimeres. For flybrændstof er der en kompleks certificeringsprocedure, som skal sikre at de nye brændstoffer er sikre at flyve med, og derfor kræver flybrændstoffet en forholdsvist høj grad af raffinering og analyser til at sikre, at det overholder en lang række tekniske parametre. Skibsbrændstof kræver modsat ikke så høj raffineringsgrad, men stadig stilles der en række kvalitetskrav for at motorerne og brændstofsystemerne kan håndtere det nye brændstof. For begge typer brændstoffer vil der i projektet gennemføres tests i de relevante motorteknologier – dieselmotor og jetmotor – for at demonstrere anvendeligheden i praksis

Konsortiet dækker hele værdikæden

Steeper Energy ApS, der er i gang med at opføre verdens første HTL anlæg i skala i Norge til produktion af bio-olie fra restfraktioner fra skovbrug, deltager som teknologi-leverandør i projektet. Adgang til anlægget i Norge gør, at der i projektet kan arbejdes med store mængder HTL bio-olie, noget der indtil nu har været en flaskehals for udviklingen.

“Steeper Energy har stor erfaring med HTL teknologien, som i vores udgave hedder Hydrofaction®, og er allerede involveret i et større demonstrationsprojekt i Norge. Steeper Energy arbejder endvidere med raffinering af den olie, der produceres fra Hydrofaction® processen. Etablering af den samlede værdikæde, som samarbejdet sigter mod, er derfor af afgørende vigtighed for den fremadrettede succes for Steeper Energy som teknologileverandør”, udtaler Steen Iversen, teknisk direktør, Steeper Energy ApS.

Aalborg Universitet, der for nylig har demonstreret et ”prototype jet brændstof” fra spildevandsslam, deltager som videnspartner og host af et større HTL pilotanlæg, der drives i samarbejde med Steeper Energy ApS, og som kan omdanne spildevandsslam, trærester og organisk husholdningsaffald til bio-råolie. COWI bringer stor viden om de tekniske udfordringer ved den grønne omstilling samt koblingen til Power-to-X området ind i projektet. To udenlandske partnere, DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) fra Tyskland samt IFP Energies Nouvelles fra Frankrig deltager med specialistviden om de særlige udfordringer med at få godkendt alternative brændstoffer til luftfart. På området for marinebrændstof leverer Alfa Laval specialistviden og avanceret forsøgsanlæg til test af brændstoffer.

Ud over de tekniske partnere har konsortiet også deltagelse af Aalborg og Aarhus havne, og Greenfuelhub (Schweitz) og AP Møller-Maersk på marinebrændstof området, samt de vest-danske lufthavne – Aalborg Lufthavn, Aarhus Airport og Billund Lufthavn – og brændstoflogistikpartnere DCC & Shell Aviation Denmark og SkyNRG (Holland) på jetfuel området. SkyNRG bringer desuden stor viden om og erfaring med prissætningsmekanismer for bæredygtige brændstoffer med ind i konsortiet. Med deltagelse af Energy Cluster Denmark til formidling og networking er hele værdikæden repræsenteret i konsortiet, og der kan arbejdes målrettet med scenarier og nye forretningsmodeller inden for produktion og distribution af bæredygtige brændstoffer til såvel den maritime sektor som til luftfarten, samt hvordan disse bidrager kvantitativt til de danske klimamål.

“Der er et stort potentiale i at udvikle bæredygtigt brændstof til transportbranchen. Nu handler det først om at identificere de teknologiske udfordringer og barrierer for at få teknologierne på markedet. Og så overvinde barrierne via innovationsprojekter, der leverer konkrete resultater. Den opgave glæder vi os til at løfte – og ikke mindst til at formidle resultaterne fra projektet, så vi kan rejse finansiering til at få løsningerne helt ud på markedet”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

 

Faktaboks

Projektnavn: Low Carbon fuels for aviation and marine markets

Projektakronym: LowCarbFuels.dk

Bevillingsgiver: Innovationsfonden, Grand Solutions

Projektperiode: 01.02.2021 – 31.1.2025

Samlet budget: 42,9 mio DKK

Støttebeløb fra IFD: 30,75 mio DKK

 

Projektkonsortie

Steeper Energy ApS (Denmark), COWI A/S (Denmark), Aalborg University (Denmark), Aalborg Airport (Denmark), Aarhus Airport (Denmark), Billund Airport (Denmark), DCC & Shell Aviation Denmark (Denmark), Aalborg Harbour (Denmark), Aarhus Harbour (Denmark), Alfa Laval A/S (Denmark), A/S Dansk Shell, AP Møller-Maersk (Denmark), Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Germany) , IFP Energie Nouvelles (France), Greenfuelhub (Switzerland), SkyNRG (Netherlands) and Energy Cluster Denmark.


Kontakt info

Projektleder: Preben Birr-Pedersen, +45 3144 2915, preben@birr.dk

Aalborg Universitet, Head of Department, Lasse Rosendahl, +45 2145 1114, lar@et.aau.dk
Steeper Energy ApS, Vice President, Corporate, Mikael T. Christensen, mtc@steeperenergy.com
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.: Dr.Ing. Bastian Rauch, bastian.rauch@dlr.de
IFP Energies Nouvelles , Project leader Mickaël Matrat , mickael.matrat@ifpen.fr
Alfa Laval A/S, Generel Manager, Product Engineering Lars Bo Andersen, larsbo.andersen@alfalaval.com
A/S Dansk Shell, pressechef Torben Ø. Sørensen, t.soerensen@shell.com

A.P. Møller-Mærsk, Technical & Operational Manager Maria Strandesen, maria.strandesen@maersk.com

GreenFuelHub , CEO & Founder Jessica Hofmann, jho@greenfuelhub.com
SkyNRG , Head of Future Fuels Misha Valk, misha@skynrg.com
Aalborg Lufthavn a.m.b.a., CEO Niels Hemmingsen, niels.hemmingsen@aal.dk
Billund Lufthavn A/S, CEOJan Hessellund, jhe@bll.dk
Aarhus Airport A/S, CEO: Nicolai Krøyer, nck@aar.dk
DCC & Shell Aviation Denmark A/S, Business strategist Sune Petersen, spe@shellaviation.dk
Port of Aalborg Logistics A/S, CVO Jesper Raakjær , jr@portofaalborg.com
Port of Aarhus, COO Anne Zachariassen, aza@portofaarhus.dk
COWI A/S, Technical Director Jeppe Grue, jegr@cowi.dk
Energy Cluster Denmark, Project Director Hans A. Pedersen, hap@energycluster.dk