Nyt stort CCS-projekt sigter efter at omstille olie- og gasvirksomheder og skabe nye forretningsområder

19. august 2021

Ambitionen om at lagre millioner af tons CO2 i undergrunden er kommet et stort skridt nærmere, efter at 30 danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner netop har underskrevet en aftale om næste fase af projekt Greensand under ledelse af Ineos. Det vil skabe nye værdikæder og grønne forretningsmuligheder for særligt danske olie/gas virksomheder inden for fangst og lagring af CO2.

Lagring af CO2 i undergrunden

Fangst og lagring af CO2 bliver et element i opfyldelsen af klimamålet for 2030. Project Greensand skal demonstrere, at Nini-feltet i Nordsøen kan anvendes til lagring af CO2 samt en sikker og omkostningseffektiv transport af CO2 fra indfangningssted til lagring.

Den indsamlede viden skal anvendes til at opnå den størst mulige kapacitet af Nini-feltet i Nordsøen og anvende den viden på sammenlignelige tomme felter. Potentialet er, at der kan larges op til 8 mio. tons CO2 i 2030, ca. 40% af målsætningen om 70% CO2-reduktion i 2030.

Nye værdikæder og forretningsmuligheder kan styrke hele klyngen

Projekt Greensand har potentiale til at styrke hele den danske klynge ved at genanvende viden og kompetencer fra virksomheder på olie og gasområdet til at udvikle nye leverandørkæder af service og vedligeholdelse til fremtidens CCS-industri (carbon capture storage). På sigt kan danske virksomheder eksportere denne nye knowhow om CCS til andre lande, som også skal lagre CO2.

Danmark har stærke kompetencer, som kan anvendes inden for CCS. Det kan blive et nyt vækstområde i den danske energiklynge bl.a. via innovationsprojekter som Greensand, hvor virksomheder fra forskellige dele af værdikæden går sammen om at skabe et nyt forretningsområde”, udtaler Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark.

Mange af de erfaringer og kompetencer som Danmark har bygget op omkring olie/gas industrien kan ligeledes anvendes ved fangst og lagring af CO2. Derfor kan området bidrage til at transformere underskoven af leverandører i olie/gas industrien over mod grøn teknologi.

En lang række dygtige danske virksomheder, der tidligere har arbejdet med olie/gas i fx Nordsøen, er i disse år ved at udnytte deres kompetencer inden for det grønne område,” udtaler Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark.

Baggrund om konsortiet  

Projektet ledes af Nini Joint Venturet bestående af Ineos Oil & Gas Denmark og Wintershall Dea samt en række markante aktører i forskellige led af værdikæden som Maersk Drilling, Rambøll, Semco, Aker Carbon Capture, Schlumberger New Energy, Aalborg Portland samt Energy Cluster Denmark. Energy Cluster Denmark har bidraget til facilitere projektet, rejse finansiering og danne konsortiet, og skal fremadrettet varetage projektadministrationen.