Nyudviklet sensor har skabt en vækstvirksomhed og reduceret brugen af kemikalier offshore

29. november 2023

Innovationsprojekt har ført til et nyt marked for Sulfilogger, som har ottedoblet omsætningen og fundet kunder på to kontinenter. “Vi fik et helt nyt marked gennem projektet,” siger direktør.

Det var en rigtig god beslutning, da århusianske Sulfilogger i 2020 valgte at engagere sig i et innovationsprojekt for at udvikle en smart, hårdfør svovlbrintesensor til offshore-industrien i regi af Energy Cluster Denmark.

”Projektet har været helt afgørende for os,” siger Søren Porsgaard, CEO i SulfiLogger:

”I 2020 var vi en spildevandsvirksomhed med otte medarbejdere. I dag er vi også en energivirksomhed med 23 medarbejdere og en ottedoblet omsætning,” siger han.

Udviklingen tog fart i et partnerskab, da Sulfilogger sammen med LIC Engineering A/S, Aalborg Universitet og Pieter Mouritsen satte sig for at finde en mere effektiv og miljøvenlig måde at fjerne svovlbrinte fra produktionen, inden gassen sendes til land.

I projektet byggede partnerne et nyt målings- og doseringssystem, som blev installeret på to offshore olie- og gasinstallationer i den danske del af Nordsøen. Systemet består blandt andet af en sensor, der laver præcise målinger af niveauet af svovlbrinte i den oppumpede gas – og den sensor har været en vækstkomet for Sulfilogger:

”Gennem projektet fik vi adgang til et helt nyt marked,” siger Søren Porsgaard:

”Vi udviklede produktet sammen med offshoreindustrien. Det gav en helt afgørende åbning og det netværk, som er årsag til, at vi i dag kan sælge til hele oliebranchen,” siger han.

Vigtig adgang til netværk

Den sensorløsning, projektet udviklede sammen med partnere i Nordsøen, er efterfølgende i kommerciel brug:

”Vi har direkte affødt af projektet udviklet kommercielle produkter, som sælges i både Europa og Nordamerika i dag. Der er potentiale til flere markeder, i takt med at vi udbreder teknologien og kendskabet til, hvad den kan i energibranchen. Vi ser også et potentiale i markedet for Power-to-X,” siger Søren Porsgaard.

Han er ikke i tvivl om, at klyngeorganisationens rolle har været betydelig i den udvikling.

“Energy Cluster Danmark har været afgørende for, at vi har fået operatørerne på Nordsøen i tale. Uden Energy Cluster Denmarks netværk havde vi næppe fået lov til at komme offshore undervejs i vores udviklingsprojekt, og i så fald havde det været nær ved umuligt at udvikle og teste det optimale sensorprodukt til dette krævende miljø,” siger han.

FAKTA

Sensoren, som er udviklet i innovationsprojektet ”H2SMAN” i regi af Energy Cluster Denmark, gør det muligt at reducere brug af kemikalier i olie- og gasproduktionen ved at måle i realtid hvor meget af de ætsende og giftige svovlbrinte (H2S), som er med i olie- og gasproduktionen.

Med mere præcise målinger af H2S-indholdet kan man bedre dosere den præcise mængde H2S-sccavenger, som tilsættes produktionen for at neutralisere H2S. Det reducerer kemikalieforbruget betydeligt. Innovationsprojektet har været støttet af Regionalfonden og EUDP i perioden 2018-2021 og udgør et af de afsluttede innovationsprojekter i Energy Cluster Denmark.