Medlemskab hos Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark optager større virksomheder, SMV’er, underleverandører, start-ups, rådgivere, organisationer, myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre aktør i økosystemet for energi eller tilstødende erhverv som medlem.

Kontingentsatser

Dit medlemskab af Energy Cluster Denmark fastsættes primært ud fra antallet af ansatte på organisationens CVR-nummer. Er dette misvisende for antallet af ansatte, foretager vi en vurdering af CVR-nummerets juridiske tilknytning til andre selskaber.

Betaling for medlemskab

Prisen for medlemskab i Energy Cluster Denmark fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. Et medlemskab i Energy Cluster Denmark strækker sig over perioden 1. januar – 31. december. Medlemmer modtager en faktura i oktober/november til betaling pr. 1. januar.
Medlemskabet er et løbende abonnement. Medlemmerne kan ikke hæfte for Energy Cluster Denmarks forpligtigelser.

Modtag nyhedsmailen

Medlemmer af Energy Cluster Denmark modtager automatisk vores nyhedsmail cirka 10 gange årligt. Hvis medlemmer ikke ønsker at modtage nyhedsmails fra Energy Cluster Denmark, skal modtagerne selv afmelde nyhedsmailen via linket nederst i nyhedsmailen.

Persondatalov

Ved tilmeldingen bekræfter jeg hermed, at jeg er primær kontaktperson for den tilmeldte virksomhed, og at Energy Cluster Denmark må opbevare og anvende relevante oplysninger om mig i forbindelse med de aktiviteter, Energy Cluster Denmark gennemfører. For yderligere information om behandling af persondata henviser vi til vores databeskyttelsespolitik.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med mindst tre måneders skriftligt varsel forud for udløb af kontingentår. Det betyder, at udmeldelse skal ske inden d. 31. september.