Medlemskab hos Energy Cluster Denmark

En virksomhed/organisation kan blive medlem af Energy Cluster Denmark, hvis denne er en større virksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, underleverandør, start-up, rådgiver, myndighed, uddannelses- og forskningsinstitution eller an-den aktør i økosystemet omkring energi eller tilstødende erhverv. 

Kontingentsatser

Dit medlemskab af Energy Cluster Denmark bliver først og fremmest beregnet ud fra antallet af ansatte på organisationens CVR-nummer. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt retvisende for antallet af ansatte, foretager vi en vurdering af CVR-nummerets juridiske tilknytning til andre selskaber. 

Betaling for medlemskab

Prisen for medlemskab i Energy Cluster Denmark fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamling. Et med-lemskab i Energy Cluster Denmark strækker sig over perioden 1. januar – 31. december. Medlemskabet er et løbende medlemskab, hvor medlemmerne modtager en faktura hvert år medio september måned til betaling pr. 1. januar. 

Medlemmerne hæfter ikke for Energy Cluster Denmarks forpligtigelser. 

Modtag nyhedsmailen

Medlemmer af Energy Cluster Denmark modtager automatisk vores månedlige nyhedsbrev. Hvis medlemmer ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra Energy Cluster Denmark, skal modtagerne selv afmelde nyhedsbrevet – enten via linket nederst i nyhedsbrevet eller til news@energycluster.dk 

Persondatalov

Ved tilmeldingen bekræfter jeg hermed, at jeg er primær kontaktperson og at Energy Cluster Denmark må opbevare oplysninger om mig i medlemsregister hos Energy Cluster Denmark. Oplysningerne må bruges i forbindelse med de akti-viteter Energy Cluster Denmark udfører for mig som medlem. For yderligere information om behandling af persondata henviser vi til vores databeskyttelsespolitik. 

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med mindst tre måneders skriftligt varsel til udløbet af Energy Cluster Denmark kontingent år (1/1-31/12). Det betyder, at udmeldelse skal ske inden d. 30. september i det indeværende år.