Om Energy Cluster Denmark
Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele energisektoren.
Vi ser vind, gas, fjernvarme, el og transport som hinandens fælles, understøttende forudsætninger i fremtidens energisystem, og derfor arbejder vi for synergien og den teknologiske udvikling på tværs af energiområderne i tæt dialog med vores 400 medlemmer.

I Energy Cluster Denmark koncentreres værdien af den innovationsfremmende indsats. Energy Cluster Denmark er formet af industrien og drevet af behovet for et stærkt samlingspunkt for innovation, som er helt afgørende for at sikre en konkurrencedygtig dansk energisektor.

Sådan arbejder vi med innovation

Vi skal bidrage til realisering af Danmarks mål om 70 procents reduktion af CO2 i 2030 ved at:

– Vi skaber rammer for partnerskaber og samarbejder mellem globale markedsledere, små og mellemstore virksomheder, offentlige institutioner og førende forsknings- og videninstitutioner og/eller andre aktører i økosystemet for energi.

– Vi faciliterer projekter, projektleder og hjælper med fundraising.

– Vi er en ikke-politisk og teknologisk-neutral innovationsplatform.

 

Vores fem faglige fokusområder

Energiproduktion
Energiinfrastruktur
Energilagring
Energieffektivitet
Sektorkobling, systemintegration og digitalisering