Optimistisk energisektor på årsmødet: Vi har teknologierne til at få os i mål med 2030-målet!

11. maj 2021

Vores årsmøde sendte en tydeligt budskab i sidste uge. Det er ikke de energiteknologiske løsninger, der vil agere stopklods for klimamålet i 2030, sådan lød konklusionen fra energisektoren på vores årsmøde 2021 i sidste uge. Men der er brug for teknologisk innovation og for at sikre efterspørgslen på de grønne løsninger. Det er et enormt optimistisk budskab fra hele sektoren.

Overskriften på årsmødet var “Sektorkobling – Når en samlet energisektor sætter en grøn, teknologisk retning”, dvs. samarbejdet mellem energisektoren og fx transportsektoren, men også nedbrydning af silo-tænkning indenfor energisektoren på vejen mod fremtidens sammenhængende energisystem.

På årsmødet var der omkring 300 deltagere fra hele spektret af den danske energisektor samlet til bl.a. at drøfte, om de eksisterende energiteknologiske løsninger er tilstrækkelige til, at Danmarks klimamål i 2030 kan nås.

På tre intensive timer gav 20 eksperter deres bud på nogle af de teknologier, løsninger og innovationsprojekter, som er kernen i den grønne omstilling. På den baggrund stillede vi spørgsmålet til en række af de største energivirksomheder, om det er realistisk at vi teknologisk når 2030-målet?

Her var meldingen utvetydig fra en samlet energisektor: Vi skal nok levere varen.

“Det bliver ikke teknologierne, der begrænser os. Dem skal vi nok levere,” lød det fra Bo Svoldgaard, der er Senior Vice President for Innovation & Concepts, i Vestas, der fortsatte: “Men der skal være en forretning – nogen, der aftager det, vi producerer.”

Det budskab var der bred opbakning til. Ole Hansen, der er chef for udvikling i Business & JV Management i Total Denmark, var enig og sagde fx, at “det er efterspørgslen, der skal drive os.” Total er selv begyndt transformationen overmod vedvarende energi og investerer massivt i grøn energi.

Teknologisk innovation og samarbejde på tværs af siloer og sektorer er afgørende. Ulrik Stridbæk, Vice President, Head of Regulatory Affairs i ‎Ørsted pointerede: “Dem, der bliver mest afgørende for, at vi når 2030-målet, er dem, der ikke er med i dag. Nemlig dem, der skal bruge den energi, vi får produceret. Vi skal sørge for at få de næste store energiforbrugere med. Dem, vi ikke når ved at producere noget el, man kan trække ud af væggen.” Også Niels-Arne Baden, der er Senior Vice President i Green Hydrogen Systems, efterlyste dels tempo, dels aftagere for at nå målet med den grønne omstilling.

Årsmødet sætter en tyk streg under, at nu skal vi demonstrere og opskalere for at nå målet om den grønne omstilling.

Læs artiklen i Energi Watch:Vi har teknologierne til at få os i mål med 2030-ambitionen.


Mange teknologier

En anden vigtig pointe var, at der er mange eksisterende teknologier, som vil bidrage til at nå 2030-målet.

Fra biogasvirksomheden Nature Energy og direktøren Ole Hvelplunds side blev der peget på, at det er nødvendigt og afgørende med internt samarbejde i energisektoren samt koblingen til forbrugerne: “Vi skal udnytte flere teknologier, og vi skal undgå teknologisk fundamentalisme. Der er mange rigtige løsninger for at nå frem, og der er mange muligheder. Kan vi koble til andre sektorer med et åbent sind, så får vi det løst,” sagde han.

Lars Bonderup Bjørn, administrerende direktør i EWII, understregede det store potentiale i at udnytte fjernvarmenettet for at opnå den nødvendige fleksibilitet, som fremtidens energisystem er afhængig af.

Konklusionen på årsmødet var klar: Sektorkobling er kernen i fremtidens grønne samfund, som alle lande, virksomheder og borgere kommer til at forholde sig til. Energisektoren er nøglen dertil og formentlig den mest spændende og innovative sektor i Danmark i dag.

Den vigtigste take-away fra årsmødet er, at det er en historisk omstilling, som foregår i Danmark i disse år, som vi i fællesskab skal få i mål. Og kun én ting er sikkert: Forsat samarbejde på tværs af hele energiklyngen om teknologisk innovation vil være en central del af svaret.

Se eller gense hele årsmødet lige her.

Energy Cluster Denmark har indgået et strategisk samarbejde med klyngeorganisationen for transport og logistik, nemlig Marlog, om udviklingen af innovationaktiviteter på tværs af energi- og transportsektoren. Læs hele artiklen her.