Over 100 mio. kroner sikret til ny energi-innovation

29. juli 2020

I løbet af sommeren har Energy Cluster Denmark sikret funding til seks nye energiprojekter til en samlet værdi af mere end 100 mio. kroner.

Den 1. juli blev den danske innovationsindsats på energiområdet samlet i én ny klyngeorganisation; Energy Cluster Denmark. Fusionen skal styrke innovationskraften indenfor alle energiområder fra energiproduktion og lagring til infrastruktur, energieffektivitet og sektorkobling, og med helt friske tilsagn til seks nye innovationsprojekter for mere end 100 mio. kroner er klyngeorganisationen kommet stærkt fra start.

”Det er fantastisk at indlede arbejdet i den nye klyngeorganisation med at fundraise midler til virksomheder og videninstitutioner og medfinansiere spændende innovationsprojekter, som alle er skabt af virksomhedernes behov og største udfordringer”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

Innovationsprojekterne tager forskellige afsæt på tværs af hele energisektoren: Fra udvikling af bio-fuel til fly og skibstrafik over storskala elektrisk energilagring til optimering af udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren.

”Industrien har stor appetit på ny innovation og teknologiske løsninger, og vi skal bidrage til at løfte innovationskraften på tværs af hele energisektoren ved at facilitere samarbejde mellem de helt store virksomheder, små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner. Sådan sikrer vi, at energisektorens største udfordringer forløses i innovative projekter”, siger Glenda Napier.

Energy Cluster Denmark er skabt per 1. juli 2020 i en sammenlægning af da tre danske energiklynger CLEAN Energi, Energy Innovation Cluster og House of Energy gik sammen. Klyngeorganisationen har cirka 400 medlemmer og en projektportefølje på 800 mio. kroner.