Projekter

 

100% bæredygtigt feriehus

Projektet supporterer via en række konkrete aktiviteter at motivere de danske feriehusejere til at gøre deres feriehuse mere energieffektive og klimavenlige.

3D Printed Fixtures

Metoder til 3D-print af fikseringsudstyr til vindindustrien. 

3D Printing For Wind

3D-print som ny teknologi til SMV’ers arbejde i vindindustrien.

Bird Collision Avoidance

Fugleskræmsler findes også i vindindustrien. Ved planlægning og etablering af vindmølleparker på land og til havs er der fokus på, at fugle og fugletræk ikke skal kollidere med vindmøllerne.

CAMP NOW

Projektet identificerer og tester forskellige tech-løsninger, der kan understøtte transformationen, og som kan bidrage til, at gæsterne oplever campingpladserne som en bæredygtig overnatningsform.

Cities

Fokuserer på øgede muligheder for lagring og fleksibilitet i det samlede energisystem, så 100 % vedvarende energiforsyning er både mulig og attraktiv.

CLEAN 3.0

Styrker innovationssamarbejde og skaber vækst i og for Region Syddanmark.

CLEAN Green Plan Region Sjælland

Gratis screening af potentialer for minimering af energi- og ressourcer og 100% i tilskud til en grøn forretningsplan.

CLEAN Green Plan Region Syddanmark

Få op til 100% tilskud til en grøn forretningsplan.

Co-Warn

Forhindre overslag og kortslutninger i havvindmøllernes kabeltermineringsbokse.

CTI – Clean Tech Innovation

Finansiering til innovationssamarbejder inden for energi- og miljøteknologier generelt.

Decom Tools

Bæredygtige løsninger på fjernelse af udtjente havvindmøller.

Energilagring i grus og stål

I projektet undersøges såvel temperaturgradienter som tryktab i lageret, når der skiftes materiale fra granit til grus og stål.

ETI

Energi Teknologi Innovation tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor SMV’er kan udvikle energiteknologiløsninger og -produkter.

EuroGrid

Bedre prognoser for forsyningen af vedvarende energi, elforsyning, og elpriser på tværs af Europa.

FIE

Finansiering til innovationssamarbejder inden for grøn energiteknologi.

FIRE

Udvikling og kommercialisering af forretningskoncepter og algoritmer til bedre balancering af mere vedvarende energi i energisystemet. 

Friktionssvejsning af stærke komponenter

Et forskningsprojekt, der skal forbedre svejsningen af komponenter med ny teknologi.

H2SMAN

H2S-scavenger management system via hårdfør sensor til præcis online måling af H2S niveauet i gas-fasen.

HEATflex

I projektet arbejdes der på at udvikle en fælles teknisk og økonomisk strategi for udnyttelse af overskudsvarme og samtidig skabe muligheder for et fleksibelt fjernvarmenet til gavn for alle involverede parter.

IEI Industriel Elektronik Innovation

Finansiering til innovationssamarbejder inden for industriel elektronik.

Inn2POWER

Etablering af sammenkobling imellem offshore vind-virksomheder i Nordsøregionen.

INNO-SE

Netværket faciliterer matchmaking og projektudvikling indenfor energieffektivisering og integrerede energisystemer med et internationalt tilsnit.

Innovation til fremtidens havn

Et samarbejder om den strategiske optimering af havnerummet og de innovative løsninger, der er behov for.

IotStyring

IoTStyring-konceptet knytter sig til og udnytter den eksplosive vækst i efterspørgslen efter internetforbundne produkter og løsninger.

ISED20

Formålet er at matche danske energi-SMV’er med private og offentlige aktører i USA og Kina med henblik på at styrke de danske SMV’ers innovationssamarbejder.

Kassø

Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme.

Leading Edge Repair

Automatiseret teknologi til gennemgang og reparation af skader på vindmølleforkanter.

Marine Growth

Reducering af omkostninger ved afrensing af marine begroninger.

Membran kan spare udledninger til havet

En nyudviklet membran skal opfange begge former for H2S-scavengers og forhindre udledning til vandet.

Molten Salt Storage

En metode til energilagring med et stort potentiale er såkaldt Molten Salt Storage, hvor grøn energi kan lagres i saltanlæg.  

Northern Connections

Strategisk tværnationalt klyngesamarbejde – frigør potentialet for regional innovation.

O/G Decarb

Offshore-produktionen af olie og gas med grøn energi fra vind- og bølgeenergi og brint.

Offshore Operating Drones

Droner til inspektion af gaslækager på offshore platforme.

Operative pakkeleverancer med droner

Droneleverancer af pakker op til 25 kg. til offshore vindmøller.

Partnerskabet for bølgekraft

Et samlet talerør, et koordinerende organ og et fælles samlingspunkt for dansk bølgekraft. 

Potentialet ved smeltet salt-reaktor

Et casestudie vurdere potentialet i at integrere teknologien i en dansk kontekst.

Quali-Drone

Automatiserede inspektioner af vindmøllefundamenter.

R-ACES

R-ACES-projektet sigter mod at skabe eco-regioner, hvor overskudsvarme/-køl, intelligente energistyringssystemer og vedvarende energikilder bruges til at reducere CO2 emissioner med mindst 10%.

SCAVOP

Mindre vedligehold på olie og gas produktions- og processeringsfaciliteter.

Suction Bucket Trial Installation

Et nyt design af et fundament til havvindmøller – en såkaldt sugebøtte.

Testfacilities.eu

Let adgang til vindindustriens testfaciliteter.

TIME

Finansiering til innovationssamarbejder inden for smarte energi- og miljøteknologier.

Udviklingsforløb for SMV’er

Rådgivning om virksomheders konkrete behov for ny viden og nye kompetencer.

UPHS

Vi bevæger os ind i en fremtid med en høj grad af fluktuerende vedvarende energiforsyning fra bl.a. vindmøller og solcelleanlæg. Derfor bliver en effektiv energilagring en vigtig del af fremtidens forsyningsnet. Underground Pumped Hydro Storage er en lovende teknologi til det.

Virtual Reality Safety Training

Træning og uddannelse af medarbejdere i energisektoren med Virtual Reality (VR).