2LIPP

2nd Life for Power Plants

Udfordring:

I Europa er milliarder af kroner investeret i fossile kraft- og kraftvarmeværker, som i en fossilfri fremtid kan være spildt. I 2nd Life for Power Plants (2LIPP)-projektet omdannes fortidens værker til morgendagens grønne energiforsyninger. Ved at udstyre gamle værker med ny teknologi, kan man genbruge eksisterende infrastruktur som dampturbiner og transformatorenheder i en grøn energiforsyning.

Løsning:

I et pilotprojekt vil Bornholms Energi og Forsyning vise, hvordan et gammelt kraftværk på fossile brændsler kan konverteres til et hybridenergilager baseret på grøn energi. Formålet er at fremvise en skalerbar, hybrid energilagringsløsning, der udnytter eksisterende anlægsinfrastruktur, og derved opnå lavere omkostninger til at implementere energilagring.

Man vil arbejde med skalerbar lagring indenfor tre teknologier: Et højtemperatur-hydroxidsaltenergilager til kombineret varme- og elproduktion, som vil demonstrere langvarig energilagring i netskala; et batterilager bestående af brugte bilbatterier; og et højteknologisk svinghjul til kortvarig energilagring. Bundet sammen af et hybridt energistyringssystem vil hele lageret balancere nettet og levere lagret energi, når det er nødvendigt.

Løsningen vil betyde, at man kan undgå at miste forældede fossildrevne aktiver til en værdi af milliarder alene i Europa ved i stedet at opdatere dem. Det vil reducere tid og omkostninger ved implementering af lagring af den vedvarende energi og vil fremskynde den grønne omstilling.

Effekt:

Globale estimater viser potentielle eftermonteringer på værker, som vil gøre det muligt at beholde 1.200 milliarder euro i aktiver. 15-20 % af disse aktiver er i Europa.

Partnere

Danmark

Holland

Sverige

Polen

Belgien

Tyskland

Associerede partnere

  • VBGE (DE)
  • Pomorskie Region (PL)

Presseklip 

 

 

Finansieret af

Fakta

Start: November 2022

Slut: April 2026

Budget: DKK 101.336.000,00

Kontaktperson

Charlotte Baumgartner

Charlotte Baumgartner
Project Manager
Tlf: +45 8144 9255
E-mail