Videnbro projekter

Videnbro projekter har fokus på, at videninstitutioner gennemfører forskningsaktiviteter, der er målrettet virksomheder, for at fremme videnbaseret vækst og produktivitet inden for hele energisektoren.