ACOMAR

Udfordring

En udfordring for offshore konstruktioner er marinebegroning, som sætter sig permanent på konstruktionen. Dette bevirker en øget belastning og materiale træthed, primært grundet øgede bølgelaster og vægt. Yderligere komplicerer det inspektioner, som er nødvendige for at dokumentere materialets integritet. Disse ulemper mindskes ved at rense begroningen jævnligt. Alternativt overdimensioneres konstruktionen i designfasen, som er fordyrende for både produktion/operation og dermed for energiproduktionen. Projektet har til formål via nyeste robotteknologi og automatisering at udvikle et koncept til inspektion og bekæmpelse af marinebegroning, som er langt mindre miljøbelastende.

1. Marine begroninger sætter sig på konstruktionen / 2. Begroningerne øger ruheden i konstruktionens overflade og øger vægten på konstruktionen. Begge dele udmatter konstruktionen.

Yderligere er begroningen med til at komplicere inspektioner offshore, som er vigtige for at dokumentere holdbarheden af platforme og fundamenter. Disse ulemper mindskes ved at rense begroningen af med jævne mellemrum. Alternativt overdimensioneres konstruktionen i designfasen, så den kan overkomme lasterne fra marinebegroning. Begge metoder er fordyrende for produktion og/eller operation af konstruktionerne og dermed for energiproduktionen.

Alene i Nordsøen bruger industrien i dag årligt et trecifret millionbeløb på at fjerne marine begroninger.

Idé til løsning

I projektet udvikler en række partnere en specialdesignet undervandsrobot, der autonomt kan inspicere og fjerne marinebegroning.

Teknologien kan arbejde uafhængigt af store miljøbelastende fartøjer, som bruges til afrensningsopgaven i dag. Robotten kan sættes i drift direkte fra et vindmøllefundament eller olie- og gasplatform, og kræver kun en tilgængelig support-funktion mens opgaven udføres. Det forventes, at konceptet vil reducere omkostningerne ved afrensning med 30-40 procent.


Projektleverancer

ACOMAR – Auto Compact Marine Growth Remover. En intelligent undervandsrobot der både kan inspicere og afrense strukturen. Den er automatiseret, nem at transportere offshore og skal kun bruge op til 1-3 mand til at servicere den modsat den nuværende model der kræver 45 – 50 mand.

Problemejere

Problemløsere

Presseklip om Marine Growth

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: September 2020
Slut: August 2023
Bevilling: 26.137.063,00

Kontaktperson

Thomas Vohs-Ahlers

Thomas Vohs-Ahlers
Head of Members & Sales
Tlf: +45 5389 2050
E-mail