ADD2WIND

Udfordring

Transport af pakker og andre varer under servicering af vindmøller inkluderer i dag meget transport frem og tilbage fra skib til mølle og afhængighed af skibets tilgængelighed, når varerne skal bruges. Det er også tilfældet, hvis der skal bruges et specielt værktøj eller reservedel, der ellers ville få møllen op og køre hurtigere. Effektivisering af servicelogitisk kan reducere omkostningerne på O&M væsentligt.

Idé til løsning

Pakker på op til 40 kg, indeholdende reservedele til vedligeholdelse, kan leveres direkte til nacellen på toppen af møllen, op til 80 km fra land og under de fleste vejrforhold, og mens møllen stadig er i drift. Den øgede værdi er reduceret tid ved vedligehold, større fleksibilitet ved planlægning, mindre afhængighed af vejret og øget sikkerhed for mandskabet, hvilket alt sammen bidrager til reduktion af omkostningerne. ADD2wind vil, sammen med danske vindoperatører, demonstrere at konceptet er teknisk, kommercielt og lovgivningsmæssigt anvendeligt ved at udføre en række leverancer af 40 kg pakker i forskellige vejrsituationer på tre af Danmarks største offshore vindmølleparker.

Projektets hovedleverance

  • Test og demonstration af nyt dronekoncept
  • Demonstration på 3 danske offshore vindmølleparker
  • Udvikling af semi-autonom flyvning

Problemejere

Problemløsere

Presseklip om ADD2WIND

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: April 2021
Slut: Oktober 2024
Funding: DKK 14.408.469

Kontaktperson

Henrik Böhmer

Henrik Böhmer
Project Manager
Tlf: +45 2230 2244
E-mail