AI-baseret forudsigelse for sektorkobling mellem el- og fjernvarmenettet

  • Udfordring

For at accelerere den grønne omstilling skal energisystemet være fleksibelt og kunne agere sammen med andre sektorer, såsom fjernvarme. På den måde kan sektorkobling anvendes for at udnytte mest muligt elektricitet, når den er til rådighed.

  • Løsning

Formålet med dette delprojekt er at udvikle en avanceret model baseret på kunstig intelligens, der kan hjælpe industrien og fjernvarmeselskaberne med at muliggøre sektorkobling med elnettet ved hjælp af forudsigelser af energiforbrug på kort-, mellemlang-, og lang sigt. Resultatet af projektet vil være en pilotmodel, der kan anvendes på adskillige niveauer og typer af sektorkobling i energisystemet. Målgruppen for resultatet er forsyningsselskaber i både el- og fjernvarmenettet samt relevante partnere i industrien og EWII og TREFOR stiller data og infrastruktur til rådighed for projektet, men deltager ikke som økonomisk partner.

  • Effekt

N/A

  • Problemejer

N/A

  • Problemløsere

Center Denmark, Syddansk Universitet (Center for Energy Informatics)

 

Finansieret af

Fakta

  • Projektperiode

Februar 2022 – August 2023

  • Samlet budget

1.204.396 kr.

 

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail