Anlægsdesign med integreret cash flow

Udfordring
Ved etablering af vedvarende energikilder (VE) som vindmøller og solceller er det væsentligt, at en række parametre er på plads forud for anlægsfasen. Det gælder fx beregninger af produktionskapaciteten på det sted, vindmøllen eller solcelleanlægget skal etableres. Her spiller højdeforskelle, vindforhold, soltimer, historiske vejrdata samt parametre kortlagt fra VE-lovgivningen ind.

Aktuelt er der en del manuelle processer i udvælgelsen af de bedste anlægssteder for VE. Det samme gælder for de værktøjer, der anvendes – dem er der mange af, og mange af dem er tidskrævende at benytte. Finansiering er også essentielt i anlægget af VE.

Disse essentielle elementer ved etableringen af VE-kilder vil dette projekt optimere.

Løsning
Projektets partnere vil videreudvikle en primitiv udgave af en beregner til energiparker (vind og sol), så databaseret og auto-CAD-integration, samt bagvedliggende API på GIS-kortdata, kan udfærdige design af vindmøller samt solcelleanlæg ud fra en maksimal effektivitetsberegning.

Partnere i projektet:

Finansieret af

EU-logo, dansk

Fakta

Fakta:

Start: Juli 2023

Slut: Marts 2024

Samlet budget: 2.620.364 mio. kroner

Kontaktperson

Marie Vedel Lauridsen

Marie Vedel Lauridsen
Project Manager
Tlf: +45 2265 4600
E-mail