AVES

Udfordring

Industrielle produktions-og processteder har ofte mangel på energiforbrugs data, og derved også handlingsbar data indsigt til at realiserer energibesparelser. Industrier ser indhentning af data som dyrt i forhold til et usikkert investeringsafkast og dermed forsømmes en stor mulighed for at reducerer omkostninger, og samfundet mister en stor mulighed for at spare energi.

Idé til løsning

AVES projektet vil udvikle et standardiseret markedstilbud af et eftermonteret sensor kit og software der vil virksomheder handlebar indsigt om hvor maskiners operations skema burde ændres for at spare energi samt forudsigende vedligeholdelse hvor fejl på maskiner resulterer i energitab.

Projektleveringer

Et komplet set-up med instrumentbræt og sensorer til industrielle produktionslinjer til overvågning med henblik på at opnå energibesparelser gennem vedligeholdelses planlægning og produktionskontrol.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Energi Teknologi Innovation (ETI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. ETI projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her:

Presseklip om AVES:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: November 2019
Slut: November 2021
Bevilling: DKK 3.479.875

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail