Biogas P2X

  • Udfordring

Via Power-to-Gas vil Nature Energy undersøge muligheden for at øge produktionen af grøn gas ved brug af biologisk metanisering. Udfordringer består bl.a. i mapping af fysiske/drift begrænsninger ved sammenkobling af et biogasanlæg og elektrolyse anlæg.

  • Løsning

Formålet med projektet er at demonstrere PTX i stor skala, hvor alt biogas fra én fuldskala reaktor på 9.500 m3 vil blive metaniseret. Metanisering vil ske ved brug af et biologisk triklefilter og vil blive det største som nogensinde er opført. Design og drift af anlægget vil ske på baggrund af et vellykket pilotprojekt som er gennemført i 2 x 1 m3 reaktorvolumen.

  • Effekt

Ved opførsel af et biologisk triklefilter (1.200 m3) på Nature Energy Glansager vil der kunne laves en biologisk omdannelse af CO2 og H2 til CH4 – og dermed øges produktionen af grøn gas med over 70% da metan indholdet på 55% CH4 øges til 95% CH4. Et filter af denne størrelse giver en reduktion på 7.500 tons CO2/år. Metanisering af biogas er et afgørende og nødvendigt skridt mod at sikre at alt metan i gasnettet stammer fra vedvarende energikilder.

  • Problemejer

Nature Energy

  • Problemløsere

Nature Energy Green Hydrogen A/S, X Automation A/S, Syddansk Universitet

Finansieret af

Fakta

  • Projektperiode

Februar 2022 – August 2023

  • Samlet budget

51.239.443 kr.

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail