PlusBox

Udfordring

Teknologiudviklingen består i at udvikle et system, som benytter sig af et ”smart bms” system, der kan monitorere status af forbrug, input fra brændselscellen, State of charge på batteriet, State of health på batteriet, afkoble forbrugeren eller i tilfælde af at der er “low voltage” for at forlænge brændselscellens levetid og beskytte den mod uhensigtsmæssige nedlukninger. Dette skal alt sammen dokumenteres og sendes til en “big data” servere, hvor dataen skal kunne læses og dermed berette, hvordan systemet har kørt og endvidere om service intervaller.

Idé til løsning

“PlusBox” et samlet system, der er integrerbar i vores brændselscelle opsætning, som en “add on” man kan udvide sit system med. Løsningen passer ovenpå det eksisterende setup, så der ikke er behov for at øge footprintet på sitet.

Projektleveringer

Udvikling og produktion af prototype af et brændselscelle system, der benytter et batteri, og et smart BMS system til at forlænge brændselscellens levetid samt beskytter mod uhensigtsmæssige nedlukninger.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Energi Teknologi Innovation (ETI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. ETI projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Juni 2020
Slut: August 2021
Bevilling: DKK 3.562.500

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail