CAMP NOW

Formålet med CAMP NOW et at accelerere og styrke udviklingen af campingproduktet og dermed campingerhvervet, således det kan udvikle sig til at blive en attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker bæredygtig outdoor overnatning.

Projektbeskrivelse

Interessen for og efterspørgslen på oplevelser, der har afsæt i outdoor og friluftsliv, ses stigende. Det aktualiserer derfor behovet for at udvikle bæredygtige campingprodukter, der imødekommer efterspørgslen.

For at forventninger opfyldes, kræves der både ny viden og nye metoder. CAMP NOW projektet består af 8-10 virksomhedsnære udviklingsforløb inden for tre spor: Building Outdoor Capacity, Building Sustainable Camps og Building A New Brand.

Projektets aktiviteter

  • Udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner
  • Testforløb af nye teknologier
  • Udarbejdelse af eksempelkatalog med mulige tech-løsninger.
  • Udarbejdelse af målgruppebeskrivelser for prioriterede målgrupper og nærmarkeder.
  • Udvikling af koncept for branding og content samt markedsføringskampagne til de Tyske og Hollandske markeder.

CAMP NOW bidrager derfor til transformationen af bæredygtige campingprodukter for at udvikle og skabe en attraktiv overnatningsform for gæster samt bidrage til flere overnatninger og øget omsætning hos campingerhvervet.

Partner

Finansieret af

Fakta

Start: Maj 2020

Slut: Juli 2022

Finansiering: DKK 5.290.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail