CatSack

Udfordring

Solarsack bruger UV-stråler fra solen til at desinficere inficeret vand til drikkevand i en flad beholder, som kan lægges i solen. Højere salg fører til større påvirkning med hensyn til sundhedsmæssig påvirkning samt miljøpåvirkning gennem reduceret CO2-emission fra kogende vand.

Projektet sigter mod at forbedre Solarsacks ydeevne ved at tilføje en fotokatalytisk opløsning til produktet. Dette betyder reduceret tid til desinfektion samt mindre afhængighed af fuld sol og  potentiale for kemisk rensning af vandet. Når Solarsack kan rense vand i skyggefuldt vejr, vil det øge anvendeligheden betydeligt og dermed markedsindtrængningen.

Idé til løsning

Bestemmelse af den rigtige fotokatalysator og undersøgelse af virkningerne på desinficeringsprocessen og kemisk oprensning. Yderligere er der sikkerhedsaspekter ved anvendelse af fotokatalysatorer på Solarsack, som projektet kigger ind i.

Projektleveringer

Når projektet er afsluttet, vil vi få demonstreret en systemprototype i driftsmiljø svarende til TRL7. Efter projektet tager Solarsack den udviklede løsning, operationaliserer den og kommercialiserer den. Solarsack har i dag potentialet til at nå 100’ere af millioner af mennesker og forbedre deres helbred samt reducere deres carbon foot print.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Teknologi Innovation, Miljø og Energi (TIME), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. TIME projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Februar 2020
Slut: August 2021
Bevilling: DKK 1.428.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail