Center for Grøn Energi og Sektorkobling

  • Udfordring

Det nationale center for Grøn Energi og Sektorkobling skal medvirke til at fremme at forskning, udvikling og viden bliver bragt i anvendelse og medvirker til øget eksport af teknologier, løsninger og services.

Stærk forskning og videnbaseret innovation er en forudsætning for at fastholde og udbygge eksisterende danske styrkepositioner. I projektet igangsættes en begyndende opbygning af det Nationale Center for Grøn energi og Sektorkobling.

Aktiviteterne vil blive integreret ind i allerede eksisterende forskningsinfrastruktur hos regionens to betydende universiteter – AAU og SDU.

  • Løsning

Etablering af Nationalt Center for Grøn Energi og Sektorkobling og integration i den eksisterende forskningsinfrastruktur på SDU og AAU.

  • Effekt

Nye uddannelser, så man kan tilbyde kvalificeret/specialiseret arbejdskraft i landsdelen.

  • Problemejer

N/A

  • Problemløsere

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Center Denmark

 

Finansieret af

Fakta

  • Projektperiode

Februar 2022 – August 2023

  • Samlet budget

11.015.261 kr.

 

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail