CLEAN 3.0

Projektet har til formål at forløse vækstpotentialet i virksomhederne med forretningsområder inden for energieffektive teknologier og tilvejebringe grundlaget for optimerede klyngeydelser og nye klyngeaktiviteter med afsæt i virksomhedernes konkrete udviklingsbehov.

Virksomhedsrettede ydelser

CLEAN 3.0 formidler og forløser igennem Energy Cluster Denmarks virksomhedsdatabase og medlemmer, skjulte potentialer, udviklingsprojekter og innovationssamarbejder som skal fremme vækst og beskæftigelse for virksomheder i hele Danmark. Projektets primære målgruppe er SMV’er med fokus på energieffektive teknologier.

Gratis ydelser og arrangementer

Det er gratis for virksomheder at deltage i CLEAN 3.0’s aktiviteter. Vi er parate til at udvikle projekter, formidle ideer, evaluere koncepter og indgå i tætte samarbejder med virksomheder, offentlige institutioner og vidensinstitutioner.

Fokus på Energieffektive teknologier

Danmark har en global styrkeposition med virksomheder indenfor forretningsområdet energieffektive teknologier. Denne styrkeposition understøttes af Region Syddanmarks kortlægning fra 2016, som viser at Danmark huser 6.500 virksomheder, hvoraf godt 30% af den samlede beskæftigelse og omsætning inden for forretningsområdet i Danmark er i Region Syddanmark. 80% af virksomhederne forventer stigende omsætning og mere end halvdelen af virksomhederne forventer på baggrund af stigende efterspørgsel og positive markedsudviklinger at skulle øge beskæftigelsen inden for forretningsområdet.

Projektleverancer

Deltagere i projektets aktiviteter centreret omkring:

  • Matchmaking
  • Events
  • Projektudvikling
  • Internationalisering

Mål: 570
Opnået: 900

Konkrete innovationssamarbejder og kommercielle samarbejder:

Mål: 28
Opnået: 28

Virksomheder indgår i facilitering af samarbejde i form af:
  • Matchmaking af virksomheder og potentielle samarbejdspartner
  • Opstart på fælles projektudviklingsforløb
  • Opstart på fælles forretningsudvikling

Mål: 130
Opnået: 163

Virksomheder deltager i internationale aktiviteter bl.a.:

  • Delegationsture til udenlandske byer, messer og virksomheder
  • Arrangementer med fokus på eksport- og internationale muligheder

Mål: 50
Opnået: 58

 

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2017
Slut: December 2020
Bevilling: 10.670.150

Kontaktperson

Charlotte Baumgartner

Charlotte Baumgartner
Project Manager
Tlf: +45 8144 9255
E-mail