Dokumentationskrav for brintinfrastruktur i region Syddanmark

  • Udfordring

Manglende standard for brintinfrakstruktur.

  • Løsning

Det overordnede mål med projektet er at udforme nationale retningslinjer for dokumentationskrav af brintinfrastruktur. Projektet kan inddeles i tre faser som dækker både lokale og nationale fokusområder, da eksisterende rørstykker har forskellige trykniveauer og formål.

Delprojektet dækker fase 1, som omhandler Frøslev-Egtved-brintrørledningen, der ligger i Sydjylland. Rørledningen har været i fokus for at understøtte eksporten af ​​grøn brint til Tyskland, primært fra brintproducerende anlæg i Sydjylland. Derfor vil støtte til etablering af en brintinfrastruktur lokalt her muliggøre og understøtte andre PtX-projekter i landsdelen. I dette projekt er målet at samle alle relevante interessenter i brint-værdikæden for at diskutere de nødvendige og korrekte behov, der er for at dokumentere at udstyr er egnet til sikker service og transport i brint. Det er hensigten at drøfte disse dokumentationsbehov med infrastrukturejere, myndigheder, udstyrsleverandører og uvildige tekniske institutter for at definere, hvad der vil være tilstrækkelige og acceptable dokumentationskrav.

Resultatet vil være en national retningslinje (så tæt på en standard som muligt), der vil være tryktestet og godkendt af alle interessenter i værdikæden. Projektet indeholder også udsigt til både svensk og tysk samarbejde med normer og regler, så en international retningslinje vil kunne fungere sammen i fremtiden.

  • Effekt

N/A

  • Problemejer

N/A

  • Problemløsere

FORCE Technology, Dansk Gasteknisk Center A/S, Energinet, Evida Service A/S, Everfuel A/S, AVK International A/S, Elster-Instromet A/S, MS-Flowtechnic ApS

 

Finansieret af

Fakta

  • Projektperiode

Februar 2022 – August 2023

  • Samlet budget

747.900 kr.

 

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail