Co-Warn

Udfordring

Havvindmøller er typisk forbundet til en transformerplatform i grupper af 5-8 havvindmøller. Møllerne er serieforbundet, hvilket betyder at de ikke kan afbrydes enkeltvist. Opstår der en kortslutning i den enkelte havvindmølle, sker der betydelige skader i selve møllen, men samtidig standser alle møllerne i serien. Fejlen betyder driftstab for parkejeren samt en øget sikkerhedsrisiko ved servicering af havvindmøller.

Idé til løsning

Partnerne i projektet vil udvikle en sensor og et overvågningssystem, så mulige fejl findes, før der opstår en kortslutning. Alle havvindmøller er i store træk monteret efter samme princip. Alligevel er der enkelte havvindmøller, der sætter ud. Projektets partnere vil undersøge årsagen til, at dette sker.

Problemejer

  • Vattenfall Vindkraft A/S
  • Ørsted Wind Power

Problemløsere

  • Holtec Automatic A/S
  •  KEM Offshore ApS
  • Semco Maritime
  • Delpro A/S
  • El-Com
  • Aalborg Universitet

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2017
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 200.000

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail