COLDCO2

Udfordring

Der er flere former for CO2 fangst under udvikling, men den eneste, der på nuværende tidspunkt er kommercielt tilgængelig i fuld skala, er aminskrubning, som imidlertid  kræver meget energi og store mængder aminobaseret opløsningsmiddel, der nedslider udstyret.

Løsning

Projektet vil undersøge en alternativ CO2-fangstmetode, der hedder kryogen CO2 fangst. Den kryogene teknik baseres på nedkøling af røggas, hvilket muliggør en højere CO2-genindvinding og en forøget renhed  af CO2 sammenlignet med andre teknologier. Projektet skal undersøge videre muligheder for udvikling af teknologien, men også hvordan man kan anvende den fangede CO2 til at producere methan, der kan anvendes til balancering af elnettet og fjernvarmeproduktion.

Effekt

Med en større viden om kyrogen CO2-fangst kan Danmark være med til at pionere en lovende teknologi og gøre CO2 fangst mere energieffektivt.

Problemejere

RenoNord

Problemløsere

Reintegrate
Hydrogen Valley
Port of Aalborg
Sustainable Energy Solutions (US)
Aalborg Universitet

Fakta

Start: Marts 2021

Slut: August 2021

Bevilling: Kr. 819.959

Projektet er finansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail