COLLATE

Udfordring:   

Udvikling af omkostningseffektiv CO2-lagring er grundlæggende for at nå de danske klimamål. Da lagring i et udtømt kulbrintefelt kan give en omkostningseffektiv mulighed, er det afgørende, at de brønde, der allerede er på plads, kan kvalificeres til CO2-håndtering. Dette kræver betydelige CO2-korrosionstestfaciliteter. 

Geologisk lagring af CO2 vil resultere i dannelse af ætsende forhold i undergrunden, hvor superkritisk CO2 og formationsand blandes ved op til 300 Bar og 100 oC. Under disse forhold kan der forekomme kraftig korrosion, hvis ikke det rigtige stål og cement anvendes. 

For at sikre sikker og langvarig opbevaring af CO2 skal brøndmaterialet derfor testes under de relevante undergrundsforhold svarende til de specifikke forhold på sitet. 

På nuværende tidspunkt er der CO2-korrosionstestfaciliteter på nogle få teknologiske – og forskningsinstitutter, såvel som hos de store virksomheder, der leverer eksotiske materialer til kulbrinteinfrastruktur. Der mangler dog et omkostningseffektivt og hensigtsmæssigt kommercielt CO2-testanlæg, hvor dusinvis af prøver kan testes på samme tid. 

Løsning:  

Projektet COLLATE (CO2 Liquid LAboratory TEsting) sigter mod at udvikle et testkammer, hvor korrosion af materiale fra borebrønde, metal og cement kan testes under den forventede undergrundsforhold i de kommende CO2-oplagringssteder. 

COLLATE-testkammeret vil tillade adskillige prøver (+10) at blive testet i samme testkørsel. Dette vil muliggøre fremtidigt materialevalg til CO2-lagringssteder for at kunne øge mængden og konfigurationen af ​​korrosionstest og derved foretage det optimale valg. 

Testkammerkonfigurationen er allerede dokumenteret ved udviklingen af ​​en prototype testkammer (TRL 5). Projektet COLLATE vil optimere og forbedre den operationelle konfiguration samt øge antallet af testede materialer. Ved denne tilgang er målet at modne testkammerfaciliteten til TRL 8, så kammerfaciliteten kan kommercialiseres efter projektets afslutning.   

Effekt:  

Projektet vil gøre det muligt for testkammeret at være ‘klar til kommerciel brug’ i 2023 og dermed bidrage til designet af CO2-lagringssteder, der muliggør klimamålene i 2030. 

Problemejere:  

INEOS 

Wintershall Dea 

Problemløsere:  

Ocean Team Scandinavia 

EMS Aps 

GEUS 

DTU Mekanik 

Presseklip om COLLATE:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2022
Slut: Juni 2024

Totalbudget: 26,10 mio. kr.
EUDP-støttemidler: 17,84 mio. kr.

Kontaktperson

Anne Bjerre Hammer

Anne Bjerre Hammer
Project Manager
Tlf: +45 3152 4810
E-mail