ComElCo – Competitive Electrolyzer Converters

Udfordring
Grøn brint produceret med ren elektricitet ses som en af de kritiske katalysatorer for den globale omstilling til bæredygtig energi og netto-nul-emissionsøkonomier. Der forventes derfor en betydelig stigning i udnyttelsen af elektrolyseteknologier.

Flere lande har allerede meldt ud, at de arbejder med elektrolyseprojekter, og der forventes en enorm vækst i antallet af projekter. Derudover forventes projekternes størrelse at vokse betydeligt. Med den øgede størrelse af elektrolysatorerne er effektelektronikken, der bruges i dem, blevet et af nøgleelementerne til en overkommelig ren brintproduktion.

Med store anlægsstørrelser i området 100 MVA og derover bliver sammenkoblingen af elomformeren med elnettet afgørende. Desuden kræves effektelektronik, der muliggør høj effektivitet og lave kapitalomkostninger.

Projektets løsning
For at tackle den udfordring udvikler ComElCo effektelektronikkonvertere til elektrolysatorer med forbedret effektivitet, lave omkostninger og bestemmelser for forsyningsnet-tjenester.

Effekt af projekt

 • Forstå konverterkrav til fremtidige elektrolysatorer i en større skala
 • Bestem de bedste effekt-/konvertertopologier
 • Udvikle konvertermodeller, der er egnede til PtX-simuleringer på systemniveau
 • Demonstrering af forsyningsnet-integration og optimal kontrol, der skaber værdi fra forsyningsnet-tjenester.
 • Validering af tal for fordele i (en nedskaleret) konverter + elektrolysedemonstration
 • ComElCo nøgleindikatorer
  • Forventede omkostnings- og effektivitetstal fra både de reelle og de virtuelle konstruktioner
  • Gennemgået i forhold til målet på 2€/kgH2

Partnere 

 • AAU
 • DTU
 • Danfoss
 • Green Hydrogen Systems
 • SDU

Dette innovationsprojekt hører under Innomissions. Danmark har fået fire grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal gøre os til et grønt foregangsland. De fire grønne partnerskaber samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at bringe Danmark i front inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Fire områder, som folketingets partier har udpeget med udgangspunkt i danske styrkepositioner.

Et af dem er partnerskabet MissionGreenFuels, som skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Læs mere på hjemmesiden missiongreenfuels.dk 

 

Finansieret af

Fakta

Projektperiode
Juni 2022 – Januar 2025

Budget
12.000.000 DKK

Kontaktperson

Frederik Rasmus Bayer

Frederik Rasmus Bayer
Project Manager
Tlf: +45 3153 1494
E-mail