Common Equipment Towers

Udfordring

Vindindustrien bruger i dag forskellige typer af udstyr til transport og opbevaring af tårnsektioner til havvindmøller. Det sker på trods af, at vindmølletårnene er meget ens på tværs af producenter i branchen. Forskellen på det udstyr, der anvendes til transport på lastbiler og skibe, gør det vanskeligt for de underleverandører, der varetager fragten af tårnsektionerne at effektivisere opgaven og dermed nedbringe omkostningerne.

Løsning

Partnerne i Common Equipment Towers har designet og testet fælles transport- og opbevaringsudstyr til havvindmølletårne. Udstyret kan anvendes fra tårnet er produceret til det rejses og samles i den havn, hvorfra havvindmølleparken skal udskibes. Løsningen vil mindske vindindustriens omkostninger med transport af vindmølletårnsektioner, da leverandørkæden fremover kan anvende det samme udstyr til transport af vindmølletårnsektioner fra forskellige leverandører. ligesom det fx kendes fra standard containere eller europallen i andre sektorer.

Resultat:
  • Et design der kan bruges til alle tårnsektioner Ø4-7, op til 200 tons.
  • Designet er frit tilgængeligt og kan bruges af alle uden begrænsninger (download).
  • Bevis på at vindindustrien kan arbejde sammen om konkret industrialisering med fysisk output.
Problemejere
  • MHI Vestas Offshore Wind
  • Siemens Gamesa Renewable Energy
Problemløsere
  • Advantis (konceptudvikling, teknisk lead)
  • R&D Engineering A/S (detaljerede beregninger)
  • SH Group (prototype-produktion)
  • Force Technology
Projektfilm

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2017
Slut: April 2020
Bevilling: DKK 2.177.906

Kontaktperson

Christian Munk Jensen

Christian Munk Jensen
Project Manager
Tlf: +45 5055 2606
E-mail