Decom Tools

I de kommende år vil de første store havmølleparker skulle tages ned (dekommissionering) og materialerne skal i videst muligt omfang genanvendes. Projektet undersøger og udvikler bæredygtige løsninger til de forskellige dele af dekommissionerings-processen.

Udfordring

Havvindmøller har en forventet levetid på 20-25 år, og når en havvindmølle er udtjent skal den derfor enten renoveres eller fjernes. I langt de fleste tilfælde kan det ikke betale sig og/eller lade sig gøre at renovere de udtjente møller, og de skal derfor fjernes og måske erstattes af nye møller med en højere effekt (såkaldt repowering). Udfordringen er at finde bæredygtige løsninger på fjernelse af de udtjente møller og de øvrige elementer i havmølleparkerne. Der er især brug for bæredygtige løsninger til genanvendelse af de dele, der tidligere er sendt til deponering.

Idé til løsningen

EU’s Interreg Nordsø-program har udbudt et projekt om at finde bæredygtige løsninger på fjernelse af udtjente havvindmøller. Sammen med forskellige europæiske partnere deltager Energy Cluster Denmark i projektet DecomTools, som skal finde bæredygtige løsninger på nedtagning, bortskaffelse og genanvendelse af havvindmøller. Projektet omfatter både nedtagningsmetoder, nedbrydning af materialer og genanvendelse af materialer.

Energy Cluster Denmark har et særligt ansvar som projektleder for den del af projektet, der omhandler genanvendelse af materialer og repowering. Projektet er opdelt i forskellige faser, og i første fase skal der udvikles ideer, som kan afprøves i projektets senere faser. I projektet kortlægges nye innovative, miljøvenlige koncepter for genanvendelse af offshore vindmøller. Det sker inden for logistik, sikkerhed, skibsdesign og up- og re-cycling.

I projektets første fase indsamles viden og erfaringer fra en lang række virksomheder og vidensinstitutioner, som tilsammen har en omfattende viden om mulighederne for bæredygtig genanvendelse af materialerne i havvindmøller. Resultaterne fra første fase skal bruges til gennemførsel af et pilotprojekt med genanvendelse af vinger fra en havvindmølle og en sammenligning af repowering og nedtagningsløsningerne i forhold til det samlede CO2-aftryk. Dette resulterer i udviklingen af en række værktøjer – deraf navnet DecomTools – som i projektets sidste fase skal evalueres og indarbejdes i vejledninger og anbefalinger til både industrien og myndighederne for at sikre bæredygtige processer for nedtagning og genanvendelse af havvindmøller.

Problemejere

  • Guidelines til bæredygtig dekommenssionering
  • Analyse-værktøjer til planlægning af dekommenssionering
  • Markedsanalyser på dekommmenssionerings-aktiviteter

Problemløsere

Presseklip om Decom Tools 

Finansieret af

Fakta

Start: August 2018
Slut: Januar 2023
Bevilling: DKK 35.685.000

Kontaktperson

Charlotte Baumgartner

Charlotte Baumgartner
Project Manager
Tlf: +45 8144 9255
E-mail