Deployable Green Power Solution

Udfordring

Dette projekt, ”Deployable Green Power Solution”, vil videreudvikle på Advent’s kommercielle HTPEM (High Temperature Proton Exchange Membrane) – brændselscelle
løsning. Det færdige system skal have ydelsesevne og fleksibilitet, der er sammenlignelig med en traditionel diesel-generator, men uden den dertilhørende forurening. Systemet udviklet i dette projekt vil være integreret i 20fods container og vil kører på grøn metanol. Metanol vil være produceret via Power-to-X metoden, som er en kombination af grøn brint, fra elektrolyse, og kulstof indfanget via Carbon Capture (CC). Brugen af metanol i en brændselscelle, resultere i CO2 neutral løsning og en høj energitæthed, som også reducerer udledningen af NOx, SOx og PM, samtidig med at det er lige så nemt at håndtere, transportere og opbevare, som traditionelle fossile brændsler.

Løsning

Projektet vil understøtte og muliggøre en kommercialisering af et system, som har et højt TRL (Technology Readiness Level) -niveau på de individuelle dele i systemet, men ikke på det samlede- og færdige system. Ved at indgå i dette projektsamarbejde, hvor flere slutbrugere er involveret, får vi muligheden for at vise potentialet i systemet, uden slutbrugeren forpligter sig til at købe det, uden at kende produktet og hvad det er i stand
til. Dette projekt har potentialet til at skabe et stort marked, som vil vokse yderligere i takt med at vi nærmer os nationale/globale klimamål og når disse mål, bliver mere invasive for interessenter. Ved at være iblandt de etablerende kræfter i dette marked, iver også muligheden for at opnå store markedsandele, for alle involverede parter, leverandører og hele værdikæden, samtidigt med at det bidrager til den grønne omstilling i svært omstillelige industrier, uden at gå på kompromis med ydeevne ift., traditionelle teknologier.

Effekt

Effekter ved succesfuld kommercialisering:
• CO2 ækvivalenter (Ved CC-anlæg, den potentielle mængde, som kan fanges ved opskalering):

En standard diesel generator udleder 2,4-2,8kg CO2/timen, afhængigt af størrelse og andre karakteristika. Desuden er der ofte mere end én diesel generator på en byggeplads, så dette system sparer byggepladsen og nærmiljøet for en betragtelig mængde forurening. Det samme gør sig gældende ved kulturelle events, som f.eks., festivaler, hvor al el til lys, lyd, køl, osv., typisk produceres af traditionelle diesel generatorer, da der enten ikke er adgang til elnettet, eller fordi elnettet ikke kan bære den pludselige kapacitetsændring. Det betyder også at den typiske festivalgæst udleder hvad der svarer til 1,5 tons CO2-ækvivalenter, på en tredages festival og for at opnå Paris-aftalen, må én enkelt person maksimalt udlede 2,5 tons CO2/året i 2030.

Partnere

Advent Technologies

Elektro Gruppen

Hydrogen Valley

Projektet er en del af CO2Vision.

Konsortiet bag CO2Vision består af Green Hub Denmark, Energy Cluster Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, NordDanmarks EU-Kontor / NorthDenmark EU-Office og Business Region North Denmark.

Finansieret af

EU-logo, dansk

Fakta

Start: 1. januar 2024

Slut: 31. august 2026

Totalbudget: 5.000.000 kr.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med midler fra EU’s regionalfond

Kontaktperson

Maria Kristiansen

Maria Kristiansen
Project Manager
Tlf: +45 6015 6446
E-mail