DIA

Udfordring

Flow Loop er en cleantech og en start-up virksomhed, der har udviklet et energibesparende cirkulations-brusepanel, som tillader besparelser på op til 70% energi på det varme badevand. Da badevand udgør ca. 25% af en husstands varmeforbrug, kan dette sammen med vandbesparelsen give en årlig besparelse på ca. 4.000 – 5.000kr for en standard husholdning på 4 personer (afhængig af badefrekvens, opvarmningsform og lokalitet).

Udfordringen er at hos B2B segmentet, hvor brugeren ikke altid har et incitament til at aktivere cirkulationen, og dermed opnås der ingen besparelse.

Idé til løsning

Grunden ovenstående udfordring, så er der brug for en intelligent løsning til afløbsristen, således at den patentansøgte rist bliver fuldautomatisk ved hjælp af en elektromekanisk hæve/sænke funktion, med langtidsholdbart batteri, sensorer og trådløs kommunikation til brusepanelet. Derfor skal der udvikles en intelligent afløbsløsning, for filtrering og UV bestråling, som er automatisk styret.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Teknologi Innovation, Miljø og Energi (TIME), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. TIME projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Februar 2020
Slut: December 2021
Bevilling: DKK 2.303.200

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail