Digital Fluid Condition Monitoring

Udfordring

Såkaldt fluidt management – håndtering af arbejdsvæsker – er hovedårsagen til et utal af fejl i vindmøller og i resten af elforsyningen. Indsatsen er forbundet med store årlige omkostninger ved prøvetagning og laboratorieanalyse af arbejdsvæskerne.

Viden og data om sammenhængen mellem driftsforhold og nedbrydningen af arbejdsvæsker er sparsom og gør det svært at forlænge arbejdsvæskernes levetid gennem både drift- og designtiltag.

Løsning
Projektet udvikler og demonstrerer et digital fluid management-system, der kontinuerlig overvåger arbejdsvæskers tilstand og funktionalitet. Den såkaldte DFMC-teknologi kan nedsætte forbruget af smøre- og kølevæsker i elforsyningen, reducere uforudsete nedbrud og reducere omkostninger til service og vedligehold relateret til arbejdsvæsker.

Effekt
Projektet vil bidrage til omkostningsreduktion relateret til arbejdsvæsker på 50-65% for vindturbiner og resten af elforsyningen.

Problemejer

Ørsted

Problemløsere

  1. Ocean Team Scandinavia
  2. Kairos Technology
  3. DTU DTU Construct

Finansieret af

Fakta

Projektperiode
Januar-december 2022

Samlet budget
2 mio. kroner

Kontaktperson

Kirstine Dahlgaard de Linde

Kirstine Dahlgaard de Linde
Project Manager
Tlf: +45 3151 8750
E-mail