ElectronicTester

Udfordring
Ved fremstilling af industriel elektronik er det afgørende for at opnå en konkurrencedygtig pris og kvalitet, at test og dokumentation af komponenter og systemer kan foretages effektivt som løbende produktionstest. Test kan udføres manuelt, semi-automatisk eller fuldt automatiseret.

Idé til løsning
Formålet med ElectronicTester-projektet er at udvikle og afprøve et modulopbygget platformskoncept, der anvendes til semi-automatisk samt fleksibel løbende produktionstest og sporbarhedsdokumentation af industriel elektronik. Med udgangspunkt i erfaringerne fra kundespecifikke testløsninger, bygges ElectronicTester som et prismæssigt konkurrencedygtigt systemkoncept. Gennem integration af standardiserede delmoduler giver det mulighed for hurtigt at levere en testløsning, der imødekommer kundernes behov. Opbygningen understøtter fleksibel omstilling til test af forskellige komponenter og systemer.

Projektleveringer

Innovationsindsatsen i ElectronicTester-projektet fokuserer på følgende 4 løsninger:

  1.  Modulopbygget og fleksibelt konceptdesign: Udvikling af et overordnet systemdesign, som giver mulighed for hurtig sammensætning af kundespecifikke testsystemer med forholdsvis enkel omstilling til andre testemner
  2. Standardiserede delmoduler til test af industriel elektronik: Udvikling og afprøvning af delmoduler, der især retter sig mod kredsløbstest, visuelt check og funktionstest af skærme og trykknapper
  3. Emnehåndtering og sporbarhedsdokumentation: Udvikling og afprøvning af fiksturer til fleksibel håndtering af testemner og løsninger til gravering og andre former for dokumentation af testemner med henblik på sporbarhed
  4. Endeligt design og barrierer for markedsskalering: Endeligt industrielt produktionsdesign, eventuel patentansøgning, CE-mærkning, fremstilling af dokumentationsmateriale, klarlægge markedsbarrierer

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Industriel Elektronik Innovation (IEI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. IEI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2019
Slut: December 2021
Bevilling: DKK 3.384.440

 

Kontaktperson

Lotte Gramkow

Lotte Gramkow
Senior Project Manager
Tlf: +45 2031 6463
E-mail