Energilagring i grus og stål

Udfordring

Energilageret i projektet var oprindeligt tiltænkt udelukkende at blive testet med granitskærver. For at finde den størrelse af skærver, der giver bedst muligt kompromis mellem lavt tryktab og evnen til at optage varme, skal der udarbejdes et forsøg med partikelstørrelse på begge sider af optimum, så man er sikker på at optimum ligger inden for forsøgsrækken.

Således suppleres der med at køre forsøg med grus, hvor kornstørrelsen forventes at give et trykfald, som er højere end ønsket, men til gængæld sikrer effektiv termisk overgang mellem grus og luft.

Det sidste skyldes det store overfladeareal i forhold til volumen, der er kendetegner små partikler. Derudover bliver der lavet et forsøg, hvor der skiftes materiale til stål, som pr. volumenenhed indeholder over 50 procent mere energi pr. grad temperaturstigning.

Idé til løsning

I projektet undersøges såvel temperaturgradienter som tryktab i lageret, når der skiftes materiale fra granit til grus og stål.

Partnere

  • DTU Vind
  • Stiesdal Storage Technologies A/S
  • Frecon A/S
  • Blue Power Partners A/S
  • Welcon A/S
  • Energy Cluster Denmark

Finansieret af

Fakta

Start: November 2019
Slut: Juni 2020
Bevilling: DKK 120.000

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail