eRadarSensor

Udfordring

Udfordringen består i at få optimeret logistikken og sænket energiforbruget omkring affaldsafhentning. Afhentning af affald er således tænkt at skulle ske ud fra kendskab til indholdsmængder på beholderniveau. Afhentningen af affald er tænkt med tiden at skulle autonomiseres, dette kræver data mellem affaldssensor og et ruteplanlægningsværktøj i forhold til planlægning af optimale ruter og afhentningsfartøj.

Idé til løsning

Løsningen består i at få færdigudviklet og operationelt afprøvet en universelt anvendelig radarsensorløsning til diktering af forskellige materialer og væsker i beholdere af forskellige slags og størrelser. Data fra radarsensorløsningen skal bruges/implementeres i en tilhørende ruteplanlægningsfunktion, så logistikken for den operationelle flåde optimeres i forhold til afhentning af affald.

Projektleveringer

Projektet skal levere en færdigudviklet og operationel afprøvet universel anvendelig radarsensorløsning til diktering af forskellige materialer og væsker i beholdere af forskellige slags og størrelser. Data fra radarsensorløsningen skal bruges/implementeres i en tilhørende ruteplanlægningsfunktion, så logistikken for den operationelle flåde optimeres i forhold til afhentning af affald.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Industriel Elektronik Innovation (IEI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. IEI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Marts 2021
Slut: December 2023
Bevilling: 1.862.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail